inzage

Agrarisch

Het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. Hierin wordt een lange termijnstrategie geschetst voor een duurzame toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen. Het ontwerp-beleidskader ligt

Lees meer »