afbouw

Algemeen

Afbouw gebruik pesticiden

De provincie Fryslân heeft een plan van aanpak opgesteld om te stimuleren dat er minder pesticiden (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt. Het gaat onder andere om bewustwordingscampagnes, test- en experimenteerruimte voor boeren

Lees meer »