Subsidieregeling voor cursussen Hoveniers

Voor het volgen van een cursus of opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Deze cursussen en opleidingen staan overzichtelijk gegroepeerd in cursusgroepen. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via ‘Direct aanvragen of declareren’. De declaratie dient uiterlijk twee maanden na de laatste cursusdag bij Colland binnen te zijn.

Nieuw reglement hoveniers per 1 juli 2021
De subsidieregeling cursussen in de sector hoveniers is vernieuwd zodat dit nog beter aansluit op de vraag vanuit de sector.  Zo is er gezorgd dat meer opleiders onder de subsidieregeling kunnen vallen. Van belang hierbij is, dat de opleider open inschrijving hanteert en geen ZZP’er is.  Uw aanvraag doet u uiterlijk 2 maanden na de laatste cursusdatum. Hieronder vindt u een handige checklist die helpt om te bepalen of de door u gekozen opleider en cursus voldoet aan het reglement.

De sociale partners in de sector hebben bepaald dat cursussen bij softwarebedrijven en verhuurders van machines/apparatuur niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Omdat kosten van aanschaf/huur en cursuskosten met elkaar vermengd kunnen worden is het vanuit governance-oogpunt niet langer mogelijk om dergelijke aanvragen toe te laten voor vergoeding.

De regeling is van kracht voor cursussen met een startdatum vanaf 1 juli 2021. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de Colland Klantenservice via 088 008 45 50 of info@colland-administratie.nl.

Vergoedingen
Bekijk de lijst met cursussen en de vergoedingspercentages voor de sector Hoveniers.

De vergoedingspercentages vanaf 1 augustus 2021 zijn 75% voor alle cursusgroepen (met uitzondering van certificering).  De totale maximale subsidie per werknemer wordt per 1 juli € 1.000 per kalenderjaar.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de onderstaande voorwaarden:

 • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
 • De cao Hoveniers wordt gehanteerd;
 • De cursus wordt afgesloten met een certificaat/getuigschrift/diploma ondertekend door de school en de werknemer, of er is een getekende presentielijst;
 • De cursus duurt niet langer dan twaalf maanden;
 • Voor online trainingen is sprake van een minimale lesduur van 2 uur;
 • De cursus valt in een van de groepen in het cursusgroepenoverzicht;
 • De cursus wordt gegeven door school: een onderneming of instelling waarvan de activiteiten gericht zijn op het in enige vorm geven van onderwijs.


Niet in aanmerking voor subsidie komen cursuskosten die betrekking hebben op een organisatie (school) die :

 • (juridisch) Gelieerd is aan een specifieke werkgever in de sector Hoveniers;
 • Bestaat uit een of meerdere zelfstandige(n) zonder personeel;
 • Voor een ieder toegankelijke inschrijving van het cursusaanbod heeft;
 • Geen marktconforme cursusprijzen hanteert, dit ter beoordeling van de betreffende sectorcommissie;
 • Tevens leverancier c.q. verhuurder is van de machines, apparatuur en/of software waarbij het gebruik hiervan onderwerp is van de betreffende cursusinhoud.