Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Bent u ondernemer en koopt of financial-leaset een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto? Dan kunt u een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Bij operationele lease kan uw leasemaatschappij subsidie aanvragen om in aanmerking te komen voor de SEBA. Bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg) zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.

Vanaf 3 januari 2022 om 9:00 uur kunt u uw aanvraag indienen voor 2022. De subsidievoorwaarden zijn op enkele punten aangepast. Lees het nieuwsbericht over de wijzigingen voor 2022.

De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het budget van de regeling heeft elk jaar een maximum. Deze subsidie is voor ondernemers en non-profitinstellingen. Met deze regeling ontvangt u bij een voertuigcategorie N1 10% van de netto catalogusprijs. Dat is de prijs exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken. Bij een voertuigcategorie N2 ontvangt u 10% van de verkoopprijs zonder btw. Als kleine onderneming of non-profitinstelling is dat 12%. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

Een uitleg van de termen in de regeling staat in de Begrippenlijst SEBA.

Typen bedrijfsauto’s die subsidie krijgen

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én
 • vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s zijn.
 • De netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1 of de verkoopprijs zonder btw bij een voertuigcategorie N2, van de bedrijfsauto’s moet € 20.000 of hoger zijn. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km. Let op: het accupakket dat u kiest in de emissieloze bedrijfsauto is van invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.


Budget
Het budget voor 2022 is € 22 miljoen.

Bedragen

 • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm plus opties aangebracht voor afgifte kenteken) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is het 12%.
 • Voertuigcategorie N2 (maximum gewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen is het 12%.

Stand van zaken budget SEBA
Stand van zaken tot en met 12 januari 2022 19:00 uur:

Totaal jaarbudget 2022: € 22.000.000,00
Aangevraagd: € 737.395,00
Nog beschikbaar jaarbudget 2022: € 21.262.605,00

Voorwaarden
Wilt u subsidie krijgen? Dan moet u voldoen aan de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA.

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt. In de Begrippenlijst SEBA staan details van een nog niet definitieve overeenkomst.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
 • De bedrijfsauto heeft bij een voertuigcategorie N1 een netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) of verkoopprijs zonder btw (bij een voertuigcategorie N2) van € 20.000 of meer.


Wanneer is er sprake van een nieuwe bedrijfsauto?
Er is sprake van een nieuwe bedrijfsauto, wanneer – volgens de vermelding in het kentekenregister RDW – gelijk zijn:

 • de datum eerste toelating;
 • de datum tenaamstelling* op naam van de aanvrager van subsidie én;
 • de datum waarop de bedrijfsauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd.
  *Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.

Let op: het is belangrijk om bij de koop van een nieuwe bedrijfsauto te controleren of deze 3 data op het kentekenbewijs gelijk zijn. Soms is een bedrijfsauto al eerder op naam van het autobedrijf geregistreerd. Ook is het mogelijk dat er een andere vorm van voorregistratie is geweest. De datum van tenaamstelling op uw naam wijkt dan af van de datum van eerste toelating en/of eerste inschrijving van de bedrijfsauto in het kentekenregister. Deze auto is dan voor de SEBA-regeling niet ‘nieuw’ maar ‘gebruikt’, ondanks de kilometerstand. De bedrijfsauto komt dan niet in aanmerking voor een subsidie. Alleen als de genoemde 3 data gelijk zijn, komt de auto in aanmerking voor subsidie.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u tijdens de subsidieperiode?
De gekochte emissieloze bedrijfsauto staat 3 jaar ononderbroken op uw naam of met een verstrekkingsvoorbehoud op uw naam als subsidieontvanger.

Bewaar al uw documenten goed, zoals uw koop- of financial leaseovereenkomst. U moet deze bewaren tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de emissieloze bedrijfsauto. Wij vragen u mogelijk om de koop- of financial leaseovereenkomst aan te leveren.

Aanvragen
U vraagt vanaf 3 januari 2022 9:00 uur online aan. Klik hiervoor op de knop ‘Uw aanvraag direct regelen’ hieronder. Om in te loggen heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig of een hoger niveau mét de juiste machtiging. Lees meer over eHerkenning en machtigingen of regel uw machtiging direct.

Bekijk het aanvraagproces: van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Handhaving
De gekochte bedrijfsauto moet ononderbroken 3 jaar op naam of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam van de subsidieontvanger blijven staan. Periodiek controleert RVO bij de RDW of u aan deze eis voldoet. Verkoopt u de auto eerder dan de afgesproken subsidieperiode? Dan moet u dit aan RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Na uw aanvraag
Nadat u de subsidie online heeft aangevraagd, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt. Deze staat onder ‘Berichten’.

Het moment dat u de aanvraag indient, is bepalend voor de behandeling van uw aanvraag. RVO doen dat op volgorde van binnenkomst. Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie? Ga dan naar de veelgestelde vragen. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post.

Lees wat er verder na uw aanvraag gebeurt

Bedrijfsautolijst SEBA
Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen (handelsbenamingen) van volledig emissieloze bedrijfsauto’s. Daarvan is bij RVO bekend dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s. RVO heeft de lijst samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt u om snel inzicht te krijgen of de bedrijfsauto voldoet aan de voorwaarden.

Bekijk de Bedrijfsautolijst SEBA
De hoogte van de netto catalogusprijs bepaalt het definitieve subsidiebedrag per bedrijfsauto (N1). De catalogusprijs inclusief btw, bpm en opties aangebracht voor afgifte kenteken staat in het kentekenregister (RDW). Van deze catalogusprijs moet de btw nog af. Dat is de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm plus opties aangebracht voor afgifte kenteken). De btw gaat in het vaststellingsformulier automatisch af van de catalogusprijs die in het RDW-kentekenregister staat, zodat de netto catalogusprijs in het vaststellingsformulier wordt getoond.

Het uit te betalen subsidiebedrag is nooit hoger dan het subsidiebedrag dat voor iedere bedrijfsauto in het verleningsbesluit staat.