Wat verandert er in 2023 voor u als agrarisch ondernemer?

Als agrarisch ondernemer maakt u gebruik van onze regelingen. Het kan zijn dat er voor u iets verandert vanaf 1 januari 2023. In dit overzicht vindt u de veranderingen voor agrarisch ondernemers op een rij. We werken het overzicht regelmatig bij met de laatste informatie.

Nieuw in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Doel van het nieuwe GLB is om de landbouw toekomstbestendig te maken, de natuur te versterken en het platteland leefbaar te houden. Belangrijk daarin is de eco-regeling: als u eco-activiteiten uitvoert, krijgt u een hogere bijdrage. 

Dit verandert er ook vanaf 2023:

Bekijk het overzicht van het nieuwe GLB op Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) vanaf 2023

Afbouwen derogatie mest met compensatieregeling

De derogatie op mest wordt de komende jaren afgebouwd. Dat heeft het kabinet met de Europese Commissie afgesproken. Voor u betekent dit dat u vanaf 2023 elk jaar minder mest mag uitrijden.

De belangrijkste veranderingen vanaf 2023:

  • Voor percelen in Natura-2000 gebieden of grondwaterbeschermingsgebieden krijgt u geen derogatievergunning.
  • De lagere norm geldt in meer gebieden. Het gaat hierbij om gebieden waar al te veel meststoffen in de grond zitten.
  • U mag geen mest meer uitrijden langs sloten, vaarten of kanalen.

Heeft u de afgelopen jaren een derogatievergunning gehad? Dan kunt u in de loop van 2023 een tegemoetkoming aanvragen, bijvoorbeeld voor de kosten voor extra afvoer van mest van uw bedrijf.

Bekijk de veranderingen op Derogatie vanaf 2023

Mestbeleid

  • Teelt van mais op zand- of lössgronden hoeft u niet meer te melden. 
  • Mestvervoer registreert u voortaan online en realtime.

Mijn percelen

Dit verandert er vanaf 2023:

  • De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de basislaag.
  • Het is belangrijk om nu ook de landschapselementen in uw beheer te registeren. Denk hierbij aan bomen, water en hout. U krijgt hiervoor een basisbetaling vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en kunt extra vergoedingen aanvragen voor het beheer van landschapselementen.

Als grondgebonden agrarisch ondernemer legt u bij ons vast welke percelen u heeft. Dit doet u via Mijn percelen. Wat u registreert is de basis voor uitbetalingen uit het GLB en hoe u regels uit het mestbeleid kunt toepassen.

Bekijk meer informatie op Alles over percelen registreren

Wat verandert er nog meer?

Regelingen per sector

Het soort bedrijf dat u heeft, bepaalt voor een groot deel hoe u kunt verduurzamen. En van welke regelingen u gebruik kunt maken. We hebben deze op een rij gezet voor de: