Zuid-Holland: Subsidie voor meer natuur in de stad

Natuur vormt de basis van ons bestaan! Beschermde natuurgebieden, maar ook natuur om de hoek. Helaas staat de kwaliteit van de natuur fors onder druk. Om het tij te keren heeft Zuid-Holland jouw hulp hard nodig!

 

Natuur in de stad

Zuid-Holland heeft een groot oppervlak aan stedelijk gebied. Dit vraagt om een andere, meer creatieve inrichting van de leefomgeving. Eén waarin we de stad delen met planten en dieren. Daarom is Provincie Zuid-Holland opzoek naar passende oplossingen voor meer natuur in de stad.

Zoals het inbouwen van nestkasten in nieuwbouwhuizen, waar door verbeterde isolatie helaas geen ruimte meer voor vogels is om te broeden is. De aanleg van hagen in plaats van schuttingen, het niet alleen bestraten van de tuin en het kiezen voor ecologisch relevante beplanting. Op straat maar ook bijvoorbeeld op het dak, zoals bij DakAkker.

Icoonsoorten

In Zuid-Holland zijn 40 icoonsoorten benoemd. Dit zijn dier- en plantsoorten die kenmerkend zijn voor de natuur in Zuid-Holland. Als het leefgebied van deze soorten op orde is, dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Ook veel andere plant- en diersoorten profiteren mee van de maatregelen die worden genomen voor de icoonsoorten.

Subsidie Natuur in de Stad

Met de subsidie Natuur in de Stad kunnen particulieren en overheden geld aanvragen voor initiatieven om het leefgebied van icoonsoorten binnen de bebouwde kom van dorpen en steden in Zuid-Holland te verbeteren.

Vorig jaar is er bijvoorbeeld subsidie verleend aan het Voedselbos Maasland, de Faunatoren voor de Plas van Poot in Zoetermeer en de herinrichting van het Kruithuis in Delft.

Kom in actie!

Ook dit jaar is de subsidie weer aan te vragen. Initiatieven kunnen ingediend worden in de periodes van 15 augustus tot en met 15 september, en van 16 september tot en met 15 oktober. In totaal is €200.000,- beschikbaar voor deze regeling.

Heb jij een goed idee dat bijdraagt aan de bescherming en het behoud van inheemse planten en dieren in het stedelijk gebied van Zuid-Holland? Vraag dan de subsidie Natuur in de Stad aan. Provincie Zuid-Holland nodigt je uit om te denken in kansen en mogelijkheden. Zodat de biodiversiteit vergroot voor een vitale natuur in Zuid-Holland!

Contact

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland ondersteunt provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van de subsidieregeling. Wil je meer weten over de subsidie, inspiratie opdoen of heb je vragen? Bezoek dan https://milieufederatie.nl/project/natuur-in-de-stad/.