Subsidie voor innovatieve stallen: First Movers

De provincie Noord-Brabant stelt €460.000,- beschikbaar voor boeren die een innovatief stalsysteem toepassen dat de emissies omlaag brengt. Boeren kunnen daarvoor vanaf 13 december 2021 subsidie aanvragen.

De subsidieregeling First Movers stimuleert veehouders om te investeren in nieuwe stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken en anticiperen op een duurzame mestverwerking.

Kansrijk een kans geven
Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel: “Voor de landbouw gelden vanaf 2024 strenge regels voor verduurzaming van stallen. Dat is belangrijk om emissies bij de bron aan te kunnen pakken. En dat is nodig voor het versterken van onze natuur. Daarom steunen we veehouders die een stalsysteem aan willen schaffen dat de emissies fors omlaag brengt. We willen kansrijke stalsystemen stimuleren, die nog niet breed in de praktijk zijn getoetst. Want alleen door praktijkervaring op te bouwen komen we verder.”

Extra voordelen
Twan van den Heuvel, varkenshouder in Elsendorp, heeft twee jaar geleden van de subsidie gebruik gemaakt: “Bij de renovatie van de stallen wilde ik eigenlijk een luchtwasser aanschaffen, maar ik heb door de subsidieregeling van de provincie toch gekozen voor een innovatief systeem dat emissies bij de bron aanpakt. Daarmee heb ik niet alleen minder ammoniak in de stal, maar het is ook beter voor de dieren en voor ons personeel.”

Subsidie
De provincie stelt opnieuw een subsidiebedrag beschikbaar voor boeren die een innovatief stalsysteem willen aanschaffen. Dat kan voor maximaal 40% gesubsidieerd worden en maximaal €25.000,- per bedrijf. Jonge boeren worden extra ondersteund om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, daarom krijgen zij gunstiger voorwaarden en geldt een maximumbedrag van €30.000,- per bedrijf. In totaal is er €460.000,- beschikbaar in de First Movers regeling.