Subsidie voor het verduurzamen van het boerenbedrijf in Drenthe

Boeren in de provincie Drenthe die hun bedrijf toekomstbestendiger willen maken, kunnen daarvoor subsidie aanvragen, van 22 januari tot en met 12 februari 2024.


“Er is geld beschikbaar waarmee de boeren in Drenthe maatregelen kunnen nemen voor een duurzame toekomst. Met een speciale regeling om jonge landbouwers extra tegemoet te komen, werken we ook aan de duurzaamheid van de sector. Ik ben blij dat dat we hiermee de boeren verder kunnen helpen bij de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf,” aldus landbouwgedeputeerde Jisse Otter.

Doel van de subsidies
De subsidie ‘Productieve Investeringen’ is één van de eerste subsidies uit het nieuwe GLB. Deze subsidie is bedoeld om de aanschaf van installaties en machines waarmee boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen, te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door met specifieke investeringen een bijdrage te leveren aan milieu- en klimaatdoelen en door efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit.

Gedacht kan worden aan machines voor mechanische onkruidbestrijding, waterbesparende precisieberegening of de verwerking van compost. Er kan ook worden gekozen voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn. Bijvoorbeeld door voor meer leefruimte voor de dieren te zorgen of voorzieningen voor weidegang.

De subsidie, die alleen of met andere landbouwers kan worden aangevraagd, bestaat uit maximaal 40% van de kosten van de investering. Jonge landbouwers (onder de 40 jaar) krijgen maximaal 55% vergoed. Voor beiden groepen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 125.000. In totaal is er ruim € 1.700.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidie.

Vraag de subsidie aan van 22 januari tot 12 februari 2024
Aanvragen van deze subsidie kan vanaf 22 januari 2024 via de website van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Hier is ook meer informatie over de subsidie te vinden.