Subsidie voor agrariërs om stikstofuitstoot te verminderen

Melkveehouders uit Drenthe, Fryslân en Groningen die de stikstofuitstoot in hun bedrijf willen verminderen, kunnen hier subsidie voor krijgen van de provincie. Met de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie willen de provincies de stikstofdepositie laten afnemen, en daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit draagt bij aan het in stand houden van de beschermde natuur. Het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro voor de subsidie beschikbaar gesteld. De subsidie is vanaf 7 juni aan te vragen via het SNN en loopt tot eind 2024. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Waar kun je subsidie voor aanvragen?

De subsidie is aan te vragen voor advies (tot 100% van de kosten) over het verminderen van de stikstofuitstoot van een melkveebedrijf, bijvoorbeeld hoe het bedrijf de koeien langer in de wei kan laten lopen of hoe het eiwitgehalte in het voer te verlagen. Maatwerk per bedrijf dus. Daarnaast gaat het om maatregelen en investeringen (80% van de kosten, tot maximaal € 60.000) die de ammoniakemissie uit de stal verminderen, bijvoorbeeld met een mestrobot, het schoonsproeien van stalvloeren en het werken met magnesiumchloride op de stalvloer.

Meer weten?

Kijk op de subsidiepagina Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie.