Extra financiële middelen voor subsidieregeling voor innovaties in de landbouwsector

Van 15 september 2022 tot en met 31 oktober was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor de regelingen ‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’. Er zijn dusdanig veel aanvragen gedaan, dat de Provincie Zeeland op zoek is gegaan naar extra financiële middelen. Deze extra middelen zijn gevonden, waardoor het subsidieplafond voor de openstelling ‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ wordt opgehoogd. Het subsidieplafond voor de reguliere openstelling blijft hetzelfde.

Alle positief beoordeelde projecten in de openstelling POP3+ Fysieke Investeringen Water met een gemiddelde score van 16 punten of hoger kunnen door de ophoging subsidie ontvangen. In de regeling POP3+ Fysieke Investeringen 2022 zal een loting plaats gaan vinden in de gemiddelde puntencategorie 19. Medio april 2023 zullen we de toekenning van de subsidie doen. Aanvragers ontvangen dan bericht of ze subsidie ontvangen.

Over de subsidieregelingen

‘POP3+ Fysieke Investeringen Water’ en ‘POP3+ Fysieke Investeringen 2022’ zijn twee regelingen waarvan de helft van het bedrag wordt verstrekt door de Provincie Zeeland en andere Zeeuwse overheden. De andere helft komt uit het ELFPO (Europees LandbouwFonds voor PlattelandsOntwikkeling).

Het doel van beide regelingen is het innoveren van de landbouwsector. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit (voldoende verschillende dier- en plantsoorten). Het grootste verschil tussen de twee openstellingen is dat de ene gericht is op innovaties voor duurzaam waterbeheer en de andere op algemene vernieuwing en verduurzaming van het agrarische bedrijf.

Gerelateerde pagina’s