Stoppen en landcode invoeren verplicht

Vanaf 2 februari 2022 moet bij het passeren van landsgrenzen telkens de landcode in de digitale tachograaf worden ingevoerd. Voor de analoge tachograaf geldt deze verplichting al vanaf 20 augustus 2020. Invoeren van de landcode moet op de grens of de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats.

In het kader van het Europese Mobility Package zijn er nieuwe regels voor het beroepsmatige vervoer ingevoerd. Nieuw is dat met ingang van 2 februari 2022 bij het passeren van de grens direct de landcode in de digitale tachograaf moet worden ingevoerd. Dit is gedaan om te kunnen handhaven op cabotagevervoer. De verplichting geldt zowel voor beroeps vervoer als voor eigen vervoer. Voor de analoge tachograaf geldt deze verplichting al vanaf 20 augustus 2020.

Extra stop
Lastig voor de praktijk is dat het invoeren van de landcode direct bij het passeren van de grens gebeuren moet. Het mag niet op de eerste geplande stop, maar moet op de grens of de dichtstbijzijnde mogelijke stopplaats gebeuren. Hierdoor moet er veelal een extra stop worden gemaakt, op de eerst mogelijke plek na het passeren van de grens.

De vervoersorganisaties TLN en evofenedex zijn altijd tegen de dichtstbijzijnde stopplaats na de grens geweest. Zo heeft TLN gewezen op de mogelijke veiligheidsrisico’s op de grens, op het extra brandstofverbruik en onnodige extra kosten door een langere ritduur. Helaas is in Brussel anders besloten, waardoor de landcode bij de eerste beste stopmogelijkheid moet worden ingevoerd.

Het stoppen zal pas verdwijnen als de nieuwe toekomstige smart tacho 2 is ingevoerd. Dit systeem registreert grenspassages dan automatisch, maar helaas zijn deze nieuwe tachografen nog niet beschikbaar.

Grensverkeer
Ook bij korte afstanden over grens moet steeds de landcode worden ingevoerd. Ook al gaat het slechts om enkele kilometers over de grens. Als er een eerdere stopmogelijkheid is dan de laad- of losplaats, dan moet direct daar al de landcode worden ingevoerd. Voor de terugrit geldt hetzelfde. Alleen als de laad- of losplaats de dichtstbijzijnde stopmogelijkheid is, mag daar de landcode worden ingevoerd.

Ook voor het zogenaamde ‘hoefijzvervoer’ moet de landcode worden ingevoerd. Dit is binnenlands vervoer met begin- en eindpunt in hetzelfde land, maar waarbij er via het buitenland wordt gereden. Invoeren van de landcode moet namelijk na het passeren van de landsgrens.

Sancties
De sancties bij het niet invoeren van de landcode verschillen per lidstaat. In Nederland is de sanctie 100 euro. De ILT heeft aangeven om niet actief te gaan controleren op het ontbreken van de landcode. Er komen geen speciale handhavingsacties, maar wordt wel meegenomen bij reguliere weginspecties. Als dan vastgesteld wordt dat de er wel een stopmogelijkheid in Nederland is geweest, kan er toch handhavend worden opgetreden.