‘Stimulans overheid van biobased materialen biedt kansen voor akkerbouw’

Door normen voor nieuwbouw aan te scherpen en het isoleren en bouwen met biobased bouwmaterialen te stimuleren, zorgt de overheid ervoor dat de vraag naar biobased materialen in Nederland groter wordt. Het gebruik van biobased materialen vindt op dit moment al plaats, maar wordt door de aangescherpte eisen vanuit de overheid nu extra gestimuleerd.

Zo komen er aanvullende normen ten aanzien van de milieuprestatie-eis aan nieuwbouw. Naast energieneutrale woningen zal ook gewerkt gaan worden aan CO2-neutrale huizen. Biobased materialen bieden hier een oplossing voor, omdat deze materialen CO2 vastleggen.

Vanuit het kabinet wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een keten van boer-verwerker-bouwer. Met de aanscherping van de milieuprestatie-eis aan nieuwbouw, en het stimuleren van nieuwe ketens, wordt het verbouwen van biobased gewassen aangejaagd.

Voor de Nederlandse akkerbouw biedt dit mogelijkheden voor de teelt van vezelhennep, vlas en olifantsgras. Deze producten kunnen door de bouw gebruikt worden als duurzame vervanger van plaat- en isolatiemateriaal. Zo kan het gebruik van 50.000 hectare biobased gewassen 1,7 megaton CO2 per jaar besparen.

Om de groei naar 50.000 hectare te realiseren is een goed werkende keten van boer-verwerker-bouwer van belang. Een rendabel verdienmodel is onmisbaar om het gebruik van biobased gewassen tot een succes te maken. Daarbij is een vergoeding voor het vastleggen van CO2, vanuit de keten, noodzakelijk om te komen tot een rendabele teelt voor de boer.