Sterkere natuur en duurzamere bedrijfsvoering boeren door kavelruil

8 partijen ondertekenden 9 december 2021 de kavelruil Keverdijk-Noordpolder in de regio Muiden, Weesp en Naarden.

Met deze ruil komt de afronding van het Natuurnetwerk Nederland in Noord-Holland een stapje dichterbij. Ook gaan betrokken boeren er op vooruit. Zij hebben nu gronden tot hun beschikking die dichterbij de boerderij liggen.

De kavelruil is het eerste deel van het kavelruil- en verkoopproject Noordelijke Vechtstreek en valt onder het programma Groene Uitweg. De 8 deelnemers zijn 4 agrariërs, 1 particulier, de provincie Noord-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en Natuurmonumenten. Deze partijen ruilen 60 hectare landbouw- en natuurgrond. Van dit totaal wordt bijna 8 hectare natuur.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Grond) zette namens de provincie haar handtekening onder de kavelruil. “Dit is voor alle ondertekenaars een mooi moment. We versterken de natuur èn de bedrijfsvoering van de betrokken boeren wordt stukken duurzamer. Zij bereiken hun land eenvoudiger en kunnen het beter bewerken. Doordat zij met hun tractor veel minder de openbare weg op hoeven, neemt ook de verkeersveiligheid toe en de CO2-uitstoot af.” 

Groene Uitweg
Met het programma Groene Uitweg wil de provincie natuur, landbouw, recreatie en het landschap in de regio Gooi en Vecht een zet geven. Het Rijk stelde 15 jaar geleden daartoe ruim € 80 miljoen beschikbaar als tegenhanger voor het verleggen en verbreden van de snelwegen A6, A1 en A9. Driekwart van de projecten is inmiddels afgerond. Het gaat om subsidieregelingen voor agrarische ondernemers, maar ook de aanleg van de fietsbrug bij Nigtevecht over het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de komende jaren zet Noord-Holland samen met verschillende partners als LTO, natuurorganisaties en gemeenten 30 nieuwe projecten op.