Start werkzaamheden reconstructie Biezen

Op vrijdag 21 januari 2022 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Biezen. De werkzaamheden duren volgens planning tot juli 2023.

Op vrijdag 21 januari 2022 wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de Biezen. De
werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn het saneren van de grond onder de huidige rijbaan, het vervangen van de funderings- en verhardingsconstructie en het gedeeltelijk vernieuwen het riool. Ook wordt de verkeersbrug nabij Biezen 51 volledig vervangen. Tijdens de reconstructie van de weg worden door Liander nieuwe elektrakabels aangelegd onder de rijbaan.

In totaal zijn er drie hoofdfases. In elke fase starten de werkzaamheden aan de kant van de Goudse Rijweg en wordt in de richting van de N207 gewerkt. De globale planning is als volgt;
• Fase 1 – Grondwerkzaamheden, vervangen riool* en aanbrengen tijdelijke rijbaan.
Januari 2022 t/m augustus 2022.
• Fase 2 – Aanleg nieuwe elektrakabels en vervangen aansluitingen waar nodig.
Maart 2022 t/m juni 2023.
• Fase 3 – Aanbrengen definitieve rijbaan en afbouwen eindsituatie.
September 2022 t/m juli 2023

Bereikbaarheid vrachtverkeer
Tijdens het gehele project zal er een vaste omleidingsroute zijn voor doorgaand (brom)fiets- en autoverkeer tussen de Goudse Rijweg en Reijerskoop/N207. Deze route loopt via de Goudse Rijweg en het Reijerskoop. Vrachtverkeer met een bestemming aan de Biezen of in de omgeving, ten oosten van een werkvak, wordt omgeleid.

Meer informatie en een exacte planning van de werkzaamheden is te zien in onderstaande bijlage.

Brief Start werkzaamheden