Nederland is de bakermat van de bloembollen- en boomkwekerijsector

Bloembollen zijn binnen onze landsgrenzen op ruim 22.000 hectare te vinden, terwijl het productieareaal van de boomkwekerijsector plm. 17.500 hectare bedraagt. Voor beide sectoren zijn de Nederlandse handelsbedrijven wereldwijd marktleider in de afzet. De exportwaarde van bloembollen vanuit Nederland bedraagt ca. 800 miljoen euro en die van de boomkwekerijsector ligt op ongeveer 1,3 miljard euro. Hierbij moet worden aangetekend dat de Nederlandse bloembollenhandelsbedrijven ook zorgen voor de rechtstreekse export van bloembollen uit andere belangrijke productielanden, zoals het VK, Frankrijk, Chili en Nieuw-Zeeland. De exportwaarde daarvan is niet bekend. 

Bloembollensector

Wie aan bloembollen denkt, denkt aan de tulp. Dat is ook niet verwonderlijk, want dit nationale icoon neemt meer dan 50% van het totale bollenareaal in Nederland voor haar rekening. Naar schatting wordt 65 á 70% daarvan ‘gebroeid’ door professionele afnemers in binnen- en buitenland, hetgeen jaarlijks neerkomt op ruim 3,7 miljard bloemstelen. De resterende 30 á 35% is bestemd voor tuinen en beplantingen in de publieke ruimte. Na Nederland zijn de VS, Canada, China, Japan, Rusland, het VK, Duitsland en de Scandinavische landen belangrijke afnemers van tulpenbollen.

Na de tulp is de lelie het belangrijkste bolgewas. In Nederland is het areaal ruim 4.000 hectare. Daarnaast zijn Chili, Frankrijk en Nieuw-Zeeland belangrijke productiegebieden. De leliebol wordt overwegend gebruikt door professionele afnemers voor de productie van leliebloemen. De bloem is erg populair in de Aziatische landen, waar China (300 mln. stuks) en Vietnam (160 mln. stuks) de grootste afnemers zijn. Landen in Noord-, Midden- en Zuid- Amerika nemen ook veel leliebollen af: de VS jaarlijks 120 mln. stuks, Mexico 100 mln. en Colombia 90 mln. stuks. Ter vergelijking, in Nederland worden jaarlijks 300 mln. leliebloemen geproduceerd.

Het marktaandeel van de niet-EU landen in de afzet van bloembollen is groot. Ongeveer 65% vindt zijn weg daarnaartoe. De Verenigde Staten is al decennialang de grootste importeur, jaarlijks gaan daar meer dan 1 miljard bollen naartoe. China behoort ook tot de top 5. Andere belangrijke markten buiten de EU zijn het VK, Canada, Rusland, Vietnam, Noorwegen, Mexico, Japan en Columbia. Van de EU-landen is Duitsland veruit de grootste afnemer, gevolgd door Frankrijk, Italië, Polen, Zweden en Finland. 

Boomkwekerijsector

De handelsbedrijven in de boomkwekerijsector exporteren naar meer dan 65 landen. De afzet was met een marktaandeel van plm. 90% vooral gericht op de landen binnen de Europese Unie. Dit marktaandeel van de EU is afgenomen, nu het VK – na Duitsland de belangrijkste afnemer – uit de EU is getreden. Daarmee is het land de belangrijkste afnemer buiten de EU geworden, gevolgd door de VS, Canada, Oost-Europa en Azië.

De boomkwekerijsector omvat een breed pallet aan productcategorieën: sierheesters en coniferen, klimplanten, vruchtbomen- en onderstammen, rozen en rozenonderstammen, bos- en haagplantsoen, vaste planten en laan- en parkbomen. Met 4753 hectare wordt het grootste deel van het areaal ingenomen door de teelt van laan- en parkbomen, gevolgd door sierconiferen (3130 ha.), bos- en haagplantsoen (2719 ha.), sierheesters en klimplanten (1788 ha.), vruchtbomen (1584 ha.), vaste planten (1497 ha.), buxus (690 ha.), rozen en rozenonderstammen (315 ha.) en besheester (235 ha.) (bron: CBS, Landbouwtelling 2020).