Schonere lucht met groen in de stad

Meer groen in de stad heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, niet alleen omdat groene planten schadelijke stoffen uit de lucht kunnen filteren, maar ook omdat groen stimuleert tot ander gedrag zoals meer fietsen en lopen boven autogebruik. Dat blijkt uit een nieuwe studie ‘Groen en luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving’ in Amsterdam.

Groen heeft verschillende positieve effecten in de stedelijke omgeving. Zo zorgen bomen verkoeling door meer schaduw, beïnvloeden ze de beleving van geluidshinder, dragen ze bij aan de gezondheid van bewoners en verrijken de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Bomen kunnen ook effect hebben op de luchtkwaliteit al is dat niet per definitie een positief effect.

Een direct effect in de vorm van verlaging van de concentraties van schadelijke stoffen door het filterend effect van groen. Bomen vangen fijnstof en andere luchtverontreinigende deeltjes af. Voor een goede luchtkwaliteit is het beter wanneer luchtstromen zo weinig mogelijk worden gehinderd. Groen of andere objecten in een straat kunnen er juist toe leiden dat de lucht minder vrij door een straat kan stromen. Dat negatief effect kan groter zijn dat het positieve effect dat bomen hebben op de luchtkwaliteit. Daarom is het zinvol bij plekken met veel verkeersbelasting te kiezen voor stedelijk groen dat de luchtstroming zo min mogelijk beinvloedt. Je kunt bijvoorbeeld denken aan groene daken en gevels.

Het feit dat groen een negatief effect kan hebben op luchtstromingen, betekent niet dat je minder groen moet aanplanten. Op de schaal van een hele stad kan het effect van groen juist positief zijn op de luchtkwaliteit. Daarnaast is er ook een indirect effect, zo blijkt uit het rapport, dat een groene omgeving meer uitnodigt tot wandelen en fietsen. Omdat mensen de auto’s vaker laten staan heeft dit een positief effect op de luchtkwaliteit.

U kunt het rapport ‘Groen en luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving’ hier downloaden.