Samen werken aan stikstofreductie

FME heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat wij bewezen technologieën die een bijdrage leveren aan de stikstofreductie moeten aanjagen. Het kabinet heeft forse ambities om het land van slot te halen door het stikstofprobleem op te lossen. Hier wordt 25 miljard euro voor uitgetrokken, waarvan ongeveer 2 miljard euro uitgegeven gaat worden aan innovaties. FME is blij dat het kabinet de kansen en mogelijkheden die technologische oplossingen de sector te bieden heeft, erkent.

Afgelopen vrijdag nam FME beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mee op reis naar Vencomatic in Eersel om te praten over innovaties die beschikbaar zijn voor stikstofreducties. De beleidsmedewerker van beide ministeries zijn ieder op hun eigen dossier betrokken bij de grote opgave stikstof te reduceren.

Innovatie als slimme oplossing
Tijdens het werkbezoek gaven drie FME-leden inzichten in welke technologieën beschikbaar zijn en waar zij in wetgeving in de knel komen. Vencomatic lichtte de ECO Air care systeem toe: een compleet luchtbehandeling systeem dat leidt tot directe droging en hiermee forse emissiereductie aan de bron. De ammoniakreductie bedraagt 80-95% en het systeem is voorzien van sensoren voor ammoniak en ventilatiedebiet waardoor op elke moment de werkelijke emissie bekend is.

Lely Industries, gaf uitleg over de ‘Lely Sphere’. De Lely Sphere scheidt urine en mest op de stalvloer, zuigt de ammoniakgassen af onder de vloer in de kelder en zet deze gassen vervolgens om in vloeibare kunstmestvervanger. Het resultaat: 70% stikstofreductie in de stal is gerealiseerd.

Ook zijn de beleidsmedewerkers bijgepraat door Henk Hanskamp, CEO van Hanskamp, over het Cow-toilet. Deze innovatie zorgt ervoor dat de urine van de koe separaat opgevangen wordt en niet bij de vaste mest terecht komt waardoor er aanzienlijk minder ammoniak wordt gevormd.

Knelpunten oplossen
De conclusie van de dag was dat wij samen de reis van stikstofreductie moeten doorlopen en continu met elkaar in gesprek moeten blijven om knelpunten in wet en regelgeving op te lossen. Bijvoorbeeld de beperkingen van de RAV-lijst die vertragend werken en/of het feit dat urine nog niet in de kunstmestruimte is geplaatst. Alleen op die manier kunnen innovaties daadwerkelijk een grote rol spelen in het oplossen van stikstofproblematiek.