Samen slimme landbouw versnellen

De recente COVID-pandemie heeft meer nadruk gelegd op voedselzekerheid en voedzaam voedsel. Tegelijkertijd moet FME zoeken naar manieren om landbouw klimaatbestendiger- en klimaatvriendelijker te maken met voldoende opbrengsten.

Smart Farming
Smart Farming speelt hier op in: enerzijds om de milieu- en klimaatimpact van landbouwactiviteiten te verminderen en daarnaast boeren in staat te stellen gewassen, vee en de agro-ecologische omgeving op het juiste moment de juiste behandeling te geven met behulp van de nieuwste technologie. Hoe kunnen technologieën de manier waarop FME boeren ondersteunt? En welke kansen zien boeren?

Special
Deze Smart Farming Special is een initiatief van de Topsector Agri&Food en FME en geeft aan hoe Nederland de toepassing van technologie en transitie naar slimme landbouw – in de vollegrondslandbouw, veeteelt en aquacultuur – stimuleert en ziet. Laat je inspireren door deze special, met daarin ook verhalen vanuit het perspectief van de boer, de technologieleverancier en de ‘Dutch Diamond’.

Profielen van NL-bedrijven
Nederland neemt graag het voortouw. Samen gaat FME de samenwerking met internationale partners aan om deze uitdagingen, maar ook kansen gezamenlijk wereldwijd op te pakken. Bekijk deze publicatie daarin ook profielen van NL-bedrijven die Smart Farming technologie ontwikkelen en toepassen.