“Samen regelen we de wateraanvoer in dit gebied”

Samen met 7 agrariërs werkt de biologische boer en ondernemer Tim Moerman aan een innovatief klimaatbestendig watersysteem op het schiereiland Walcheren. Binnen de Waterhouderij Walcheren hebben ze een unieke samenwerking ontwikkeld. Zonder het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3) was dit niet gelukt. 

Met 120 hectare beslaat het bedrijf van Moerman bijna de helft van de 300 hectare grond van de groep boeren van de Waterhouderij. De biologisch-dynamische boer en ondernemer combineert een gemengd bedrijf met een bakkerij, camping en lunchroom. Sinds 2013 is hij onderdeel van de Waterhouderij.

Moerman: “Met de Waterhouderij proberen we zo goed mogelijk om te gaan met de wateraanvoer in dit gebied.” Het grond- en oppervlaktewater op Walcheren is vaak te zout. Zoet water is schaars en wordt alleen maar schaarser door klimaatverandering. Aan de boeren de uitdaging om het zoete water zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Bijvoorbeeld door het op te slaan in bassins. De Waterhouderij werkt samen met Aequator, Deltares, Hogeschool Zeeland, ZLTO en de provincie Zeeland.

Van ‘houtje-touwtje’ naar duurzame oplossingen 

Samen met de andere boeren ontwikkelde Moerman hiervoor ‘houtje-touwtje’-maatregelen. Zo plaatsten ze ‘knietjes’ op drainagebuizen om extra water in op te slaan, vertelt de ondernemer. Tussen 2018 en 2021 ontving de Waterhouderij een POP-3 subsidie van RVO. Hiermee konden de Zeeuwse boeren hun houtje-touwtje-maatregelen doorontwikkelen naar duurzame oplossingen, vertelt de ondernemer. “Zo hebben we bijvoorbeeld de schotten die we gebruikten om het zoute water van het zoete water te scheiden, vervangen voor regelbare stuwen”.

Unieke samenwerking

Maar het belangrijkste resultaat van POP-3 ligt op het sociale vlak, vindt Moerman. “Als je werkt aan duurzame oplossingen voor dit soort problemen moet je samenwerken. Anders krijg je op een dag gedonder. De afgelopen jaren hebben een unieke samenwerking opgeleverd”. De boeren werkten bijvoorbeeld uit van wie het opgeslagen water is. Moerman: “Is het van de boer die eigenaar is van het perceel waar het bassin ligt, of is het van de omgeving?” Juist voor dit soort innovaties was POP-3 zo’n mooie regeling, vindt Moerman. “Fantastisch dat RVO dit soort innovaties mogelijk maakt”.

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma-3 liep tot 2022. Wilt u ook ondersteuning bij het werken aan duurzame oplossingen voor uw bedrijf? Hiervoor kunt u gebruik maken van een aantal regelingen waaronder de MIA\VAMIL-regeling.