Routekaart voor leer- en ontwikkelprogramma internationale medewerkers

De groei van de Nederlandse economie en vergrijzing van het arbeidspotentieel zorgt voor druk op de arbeidsmarkt. In de glastuinbouw zal de vraag naar medewerkers voor high impact en middenkaderfuncties hierdoor toenemen. Deze tekorten kunnen deels worden opgevuld door medewerkers uit andere EU-lidstaten. Zij verblijven jaarlijks kortere of langere tijd in Nederland. 

Masterplan Internationale Medewerkers
Om de focus op deze doelgroep te vergroten heeft Glastuinbouw Nederland het Masterplan Internationale Medewerkers ontwikkeld. De speerpunten van dit masterplan zijn erop gericht ondernemers bewust te maken van hun verantwoordelijkheden, hen te stimuleren hun plichten na te komen en uit te dragen. Zo ook op het gebied van de duurzame ontwikkeling van internationale werknemers. Door uitdagende banen te creëren voor internationale werknemers is de kans groter dat ook internationale werknemers met talent en ambitie een blijvende rol kunnen vervullen. Waarom zou u als werkgever uw internationale medewerkers met ambitie niet door laten groeien tot bijvoorbeeld teeltmedewerker, -specialist of bedrijfsleider? Zo investeer je als werkgever in een blijvende arbeidsrelatie.

Routekaart
Glastuinbouw Nederland heeft daarom in samenwerking met Kasgroeit een routekaart en opleidingsaanbod voor internationale medewerkers ontwikkeld, die werkgevers kan ondersteunen. Bekijk hier de routekaart van het programma en bekijk opleidingsaanbod. Door medewerkers perspectief te bieden met behulp van een persoonlijk ontwikkelprogramma(POP) zullen ze eerder geneigd zijn om te blijven. Deze routekaart geeft informatie over de stappen die werkgevers kunnen doorlopen om te komen tot een POP en waar Kasgroeit u bij kan helpen. Naast het leren van het vak is het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur ook een belangrijk onderdeel van de POP. Het ontwikkelen van een medewerker is een traject van langere duur: denk hierbij aan ongeveer 5 jaar.

Wat kunt u als werkgever zelf doen?
Niet alleen kunnen internationale werknemers de sector en de taal leren kennen, ook werkgevers kunnen zelf aan de slag. Leer bijvoorbeeld meer over de verschillen in werkcultuur tussen landen én hoe u hiermee om kunt gaan. Zo investeren werkgevers in een optimale arbeidsrelatie en dát komt het gewas alleen maar ten goede. Kijk voor meer informatie op www.kasgroeit.nl.