Rotterdamse subsidie voor vergroening met een jaar verlengd

De gemeente Rotterdam heeft de subsidieregeling voor inwoners met plannen om hun tuin te vergroenen of om extra regenwater op te vangen met een jaar verlengd tot 31 december 2022. De gemeente verleent 500 euro subsidie per toegevoegde kubieke meter waterberging, 5 euro per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak en 10 euro per toegevoegde vierkante meter groenoppervlak. Er geldt een maximum bedrag van 50.000 euro per aanvraag.

De subsidie maakt onderdeel uit van het programma ‘Rotterdams WeerWoord’ en het actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’ en de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit. Het ‘Rotterdams WeerWoord’ heeft als doel om samen de stad voor te bereiden op een extremer klimaat. Met het actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’ wil de gemeente de komende jaren zorgen voor 20 hectare extra groen in de stad. De Uitvoeringsagenda biodiversiteit heeft als doel de biodiversiteit in de stad en de omliggende poldergebieden te herstellen, behouden en waar mogelijk te versterken.