Risicomonitor Stalbranden

In het afgelopen jaar hebben er 54 stalbranden in ons land plaatsgevonden. Bij zestien daarvan was sprake van dierlijke slachtoffers. Dat blijkt uit de Risicomonitor Stalbranden die het Verbond van Verzekeraars onlangs voor de eerste keer heeft uitgebracht.

De meest voorkomende oorzaken zijn elektra, werkzaamheden en helaas blijft de oorzaak ook vaak onbekend. Het Verbond van Verzekeraars probeert in samenwerking met Brandweer Nederland en de Stichting Salvage de oorzaken meer en beter in kaart te brengen, maar dat lukt niet altijd. Veel stalbranden blijken nog steeds in een vuurzee te eindigen, waardoor de oorzaak niet meer is te achterhalen. Ook niet na een gedegen onderzoek.

Kans op brand
Van 2014 tot en met 2020 hebben er in de sector graasdieren in totaal 58 stalbranden plaatsgevonden, waarbij slachtoffers zijn gevallen. In de sector hokdieren komt dat aantal op 57. Deze absolute aantallen zeggen echter niet alles, omdat er in Nederland veel meer bedrijven met graasdieren dan met hokdieren zijn. Volgens Wietse van der Heide, statisticus bij het Data Analytics Centre van het Verbond is de kans op een stalbrand bij hokdieren relatief gezien veel groter dan bij graasdieren. “Bij de hokdieren ligt die kans in de periode 2014 tot en met 2020 op 2,02 procent, terwijl die bij graasdieren met 0,69 procent een stuk lager is.”

Dierlijke slachtoffers
Uit de risicomonitor blijkt verder dat de kans op dierlijke slachtoffers bij hokdieren ook groter is dan bij graasdieren. “Ook het handelingsperspectief na het uitbreken van een brand is belangrijk voor de overlevingskans van dieren”, vertelt Timo Brinkman, beleidsadviseur van het Verbond.

Volgens hem spelen het brandverloop, de snelheid van handelen en de ontruimingsmogelijkheden een belangrijke rol. “Daarom willen we ook kijken of we onze analyses kunnen uitbreiden met andere factoren dan alleen de brandoorzaken. Denk aan gebruikte bouwmaterialen, veilige bouwoppervlaktes (bouwblokken), bluswater en menselijke factoren. Dat wordt trouwens nog een hele uitdaging, waar verschillende partijen extra onderzoek voor moeten doen.”

Daling aantal branden is het doel
In samenwerking met onder meer Brandweer Nederland en de Stichting Salvage, maar ook met de overheid en LTO Nederland streeft het Verbond naar een daling van het aantal stalbranden. En samen met de ministeries van LNV en BZK hebben het Verbond, LTO Nederland, Brandweer Nederland en de Dierenbescherming daarvoor het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022opgesteld.

Eerder dit jaar heeft ook de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport uitgebracht over stalbranden. De raad heeft daarin een aantal aanbevelingen gedaan, waaronder één aan het Verbond voor betere inzichten. Die aanbeveling heeft het Verbond ter harte genomen: de risicomonitor is een eerste belangrijke stap.

De risicomonitor is te vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars. Meer lezen over stalbranden en verzekeraars? Bekijk dan eens onze longread Stalbranden in de veehouderij die eerder dit jaar uitkwam.