Rijnland zet in op samenwerken met meerwaarde

Nieuwe uitdagingen als toenemende droogte en wateroverlast, maar ook arbeidskrapte en schaarste van kennis en materialen zijn van enorme invloed op het werk van Rijnland. Bij deze uitdagingen heeft Rijnland de markt hard nodig. Maar hoe zorg je voor een samenwerking met meerwaarde, een win-win situatie voor Rijnland én de markt? Daarover ging Rijnland op woensdag 12 april het gesprek aan met marktpartijen tijdens een drukbezochte bijeenkomst in het Leidse hoofdkantoor.

Frank Hoevenaars, Directeur Bedrijfsvoering bij Rijnland, kijkt terug op een waardevolle middag met een mooie opkomst en een gevarieerd gezelschap. “De paneldiscussie leverde interessante nieuwe inzichten op en tijdens de groepssessies waren de discussies soms op het scherpst van de snede. We hebben kennis opgehaald én gedeeld. En samen naar de toekomst gekeken. Daar hebben we allemaal iets aan.”

Rijnland en de Markt

Met de bijeenkomst geeft Rijnland een vervolg aan het document Rijnland en de Markt dat half maart werd gepubliceerd. Daarin zijn de inzichten verwerkt van gesprekken die eerder met marktpartijen zijn gevoerd: waar ligt onze kracht en waar die van de markt, wat kunnen en willen we aan de markt over laten, hoeveel ruimte geven we elkaar en wat betekent partnership? Op hoofdlijnen is Rijnland en de Markt gericht op de samenwerking met alle marktpartijen; in de concrete uitwerking spits het document zich toe op de samenwerking rond grond,- water- en wegenbouwprojecten en ingenieursdiensten. Deze eerste bijeenkomst was ook met name op deze partijen gericht, maar de principes van Rijnland en de Markt zijn voor alle marktpartijen toepasbaar. Iedereen was dan ook welkom.

Aan de slag

Voor Rijnland zijn het document Rijnland en de Markt en de bijeenkomst het begin van een dialoog tussen Rijnland en de markt. Rijnland gaat volop aan de slag. Ook van de partners in de markt verwacht Rijnland inzet. “Alleen dan kunnen we elkaar blijven versterken, van elkaar leren, samen mooi werk maken”, geeft Simone Boogaard, Directeur Water bij Rijnland, aan. “Zodat we de uitdagingen van de toekomst het hoofd kunnen bieden. Met alle vertrouwen in Rijnland én de markt.”

Adviesraad

Om scherp te blijven op de uitrol van Rijnland en de Markt heeft Rijnland een adviesraad ingesteld, die de directie gaat adviseren over het doorvoeren van de werkwijze. De directie kan zelf ook zaken voorleggen aan de adviesraad. In de adviesraad zitten: Hoite Detmar (voorzitter van de adviesraad, werkzaam als Kwartiermaker uitvoerings- en regieprogramma Energie voor de stad namens gemeente Amsterdam en plaatsvervangend opdrachtgever van Zuidasdok), Marc Unger (programmadirecteur bij het Rijksvastgoedbedrijf) en Andrea Chao (partner bij het advocatenkantoor Bird&Bird).

Meer informatie

Meer informatie over Rijnland en de Markt is te vinden op www.rijnland.net/rijnland-en-de-markt. Daar is ook het document te vinden. Alle presentaties, vragen en antwoorden en een registratie van het plenaire deel van de bijeenkomst worden daar binnenkort ook op geplaatst.