Registratie- en kentekenplaatplicht motorrijtuig met beperkte snelheid

Het RDW persbericht  van 24 november jl. ‘Nog 37 dagen voor het registreren van zitmaaiers en golfkarretjes’ roept vele vragen op. Het conversiejaar 2021 loopt ten einde en voor de voertuigeigenaar is het van belang om de juiste afwegingen te kunnen maken of het voertuig, van de categorie motorrijtuig met beperkte snelheid ([1]MMBS), dient te worden geregistreerd om na 1 januari 2022 op de openbare weg te mogen rijden.

Enkele afwegingen op rij gezet.

 1. Alle motorrijtuigen die gebruik maken van de weg dienen te voldoen aan de eisen van de Wegenverkeerswet, ongeacht of deze zijn geregistreerd en/of van een kentekenplaat zijn voorzien. Ook de datum in gebruik vóór of vanaf 1 januari 2021 is hierin niet onderscheidend. De eisen[2] betreffen o.a. zicht, verlichting, markeringen en verzekering.


Dit is geen nieuwe eis, maak uw afweging:

 1. het voertuig voldoet niet, niet rijden op de weg;
 2. het voertuig voldoet niet, registratie via conversie traject, zonder technische beoordeling van de RDW, is mogelijk tot en met 31 december 2021. Wel rijden op de weg, dan dient het voertuig te voldoen aan de permanente eisen;
 3. het voertuig voldoet aan de permanente eisen. Registratie via conversie traject, zonder technische beoordeling van de RDW, is mogelijk tot en met 31 december 2021.
 1. Weg is conform artikel 1 van de Wegenverkeerswet: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.


Uit de formulering ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen, paden en dergelijke’ blijkt, dat op grond van de Wegenverkeerswet de desbetreffende weg voor eenieder toegankelijk is of moet zijn. Van vrije toegankelijkheid is sprake, indien de eigenaar van de grond waarop de weg is gelegen het gebruik van de weg door het publiek heeft toegelaten. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer de eigenaar de weg feitelijk afsluit met een hek. Een fabrieksterrein is geen weg wanneer het met een slagboom of hek is afgesloten en alleen met toestemming wordt geopend.

Maak uw afweging:

 1. het terrein waarop het voertuig rijdt maakt u ‘niet openbaar toegankelijk’ middels  slagbomen, hekken, etc., incl. (geautomatiseerde) toegangscontrole;
 2. zie 1.
 1. Rijdt het motorrijtuig met beperkte snelheid op de openbaar toegankelijke weg dan is registratie via de conversieroute, dus zonder technische beoordeling van de RDW, mogelijk tot en met 31 december 2021.


Maak uw afweging: zie 1.

 1. Een motorrijtuig met beperkte snelheid dat is geregistreerd dient expliciet, op kentekennummer en meldcode, door de verzekeraar te worden geregistreerd in het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, verder genoemd verzekeringsregister. Het RDW-register wordt gekoppeld aan het verzekeringsregister.

Geen verplicht kentekenbewijs: boete tarief 2021                   € 400   

Geen verplichte WAM verzekering: boete tarief 2021            € 600


De ervaring leert dat de WAM verzekeringspremie van een motorrijtuig met kenteken kan verschillen van die van een niet gekentekend motorrijtuig in de bedrijfspolis.

Maak uw afweging: niet van toepassing, registratie en WA-verzekering zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld.

 1. Een ‘motorrijtuig met beperkte snelheid’ met een maximumconstructiesnelheid van 25 km/u dat is geregistreerd via de conversieroute dient vanaf 1 januari 2025, op de openbare weg,  te zijn voorzien van een kentekenplaat.


Maak uw afweging:

 1. registreren vóór 1 januari 2022 en kentekenplaat monteren vanaf 1 januari 2025;
 2. registreren vóór 1 januari 2022 en direct de kentekenplaat monteren.

Let op: zonder een retroreflecterende kentekenplaat dient het voertuig op de openbare weg te zijn voorzien van de afgeknotte driehoek.

 1. Registreren vanaf 1 januari 2022

Registratie van een MMBS via het conversie traject is mogelijk tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 is registratie van deze motorrijtuigen uitsluitend mogelijk als mobiele machine én is een goedkeurdocument vereist.

De nationale typegoedkeuring mobiele machine is nog in ontwikkeling, dus de mobiele machine dient te beschikken over een individueel goedkeuringscertificaat van de RDW.

Onderstaand een overzicht van de RDW tarieven 2021, per voertuig.

Maak uw afweging:

 1. registeren voor het rijden op de openbare weg;
 2. niet registreren en wel rijden op de openbare weg, met risico van boetes, zie 4;
 3. het terrein waarop het voertuig rijdt maakt u ‘niet openbaar toegankelijk’, zie 2.