Reageren op het nieuwe nationale landbouwplan

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) wordt steeds concreter. Iedere lidstaat van de Europese Unie is verplicht om op basis van dit GLB een Nationaal Strategisch Plan (NSP) op te stellen voor de periode 2023-2027. Nederland heeft eind december een concept voor dit NSP ingediend bij de Europese Commissie. Ook is er een Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) opgesteld. De betreffende documenten kunnen ingezien worden. Iedereen kan tot 1 februari 2022 reageren op de S-MER en de samenvatting van het NSP.

Reageren kan via: www.toekomstglb.nl/het-nsp-in-opbouw/s-mer-en-nsp-ter-inzage