Reactie Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher op uitspraak van Raad van State over het openbaar maken gegevens PAS-melders

Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Facilitair van de provincie Overijssel, reageert op de uitspraak van de Raad van State over het openbaar maken van de gegevens van PAS-melders en doet tevens een handreiking aan de minister om tot een spoedige legalisatie te kunnen komen.

,,Deze uitspraak van de Raad van State geeft agrarische ondernemers en hun gezinnen nog meer onzekerheid bovenop de flinke zorgen die zij toch al hebben vanwege de PAS-melding die ze in het verleden hebben gedaan. De betreffende ondernemers hebben in het verleden ter goeder trouw gehandeld en volgens de toen geldende regelgeving keurig een melding gedaan. Door de uitspraak van de Raad van State is deze PAS-melding echter niet meer geldig. Een ondernemer die bijvoorbeeld een nieuwe bedrijfsruimte of uitbreiding al heeft gerealiseerd, heeft daardoor voor dat deel door dus geen vergunning meer.

De minister heeft beloofd om een oplossing te bieden voor het legaliseren van deze PAS-melders. Dat is ook wettelijk vastgelegd. We vertrouwen erop dat de belofte ook nagekomen wordt. Om die reden hebben we als provincie Overijssel de minister altijd gesteund bij het verdedigen van de privacy van de PAS-melders. Als provincie zijn we in het belang van onze ondernemers en hun gezinnen bereid om mee te denken bij het vinden van een spoedige oplossing om over te kunnen gaan tot legalisering. Bijvoorbeeld door in te zetten op het verwerven van stikstofruimte die snel beschikbaar kan komen. Deze ruimte zouden we dan kunnen benutten voor de legalisatie van de PAS-melders in Overijssel. Voorwaarde is dat we met de minister heldere afspraken kunnen maken dat we deze ruimte op een later moment weer terugkrijgen uit de beschikbare ruimte van het Rijk.”