Rapport: Grasdrogen met groene energie

Als onderdeel van de PPS Energie & Landbouw is een verkenning uitgevoerd naar het gebruik van groene energiebronnen voor het drogen van gras.

Grasdrogen met groene energiebronnen zoals zonne- en windenergie is een van de mogelijke manieren om de eigen geproduceerde hernieuwbare energie te gebruiken binnen de veehouderij met grasland. Een uitdaging hierbij is om de energievraag zodanig in evenwicht te brengen dat het lokale stroomnet tijdens piekuren niet wordt overbelast en er hierdoor efficiënter kan worden opgewekt en gebruikt. Eén van de oplossingen is elektrificatie van grasdrogers op een centrale locatie of op bedrijfsschaal. Bovendien is het toevoegen van dergelijke techniek financieel en milieutechnisch aantrekkelijk, omdat ze ergens in de keten energie kunnen besparen. Het drogen van gras resulteert bijvoorbeeld in minder gebruik van fossiele brandstoffen en/of bij uitvoering op de boerderij kan het leiden tot minder transport. https://edepot.wur.nl/556287