Publicatie certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody

SMK publiceert het certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody versie CoC.1. De Colleges van Deskundigen Dierlijk en Plantaardig hebben de criteria vastgesteld na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting. Het certificatieschema is geldig vanaf 1 januari 2022. 

Het huidige Milieukeur schema voor Bewerkte en Verwerkte Producten is van toepassing op bedrijven in de keten die een bewerking en/of verwerking van het gecertificeerde product uitvoeren. Tijdens de herziening is dit schema omgevormd naar een On the way to PlanetProof Chain of Custody schema. Dit is van toepassing op alle schakels ná de primaire productie en staat voor de verantwoordelijkheid (custody) van alle ketenschakels (chain). Deze nieuwe naam past bij de verschillende bedrijfstakken en is daarmee gericht op drie scopes:
· Handel business to business
· Verkoop aan consumenten (retail)
· Bewerkte en verwerkte producten

Lees het herziene certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody, versie CoC.1 (zie bijlage). De huidige criteria die gelden voor Handel (business to business) en Retail (verkoop aan consumenten) zijn nu nog opgenomen in de verschillende On the way to PlanetProof schema’s, maar deze zijn na de herziening geclusterd in het Chain of Custody schema.

Het effect van de nieuwe indeling verschilt per bedrijfstak. Klik op onderstaande onderwerpen voor informatie over wat per bedrijfstak van toepassing is.
· Voor handelaren en bijkopende telers/pluimveehouders
· Voor retailers
· Voor bewerkers en verwerkers

Ingang en overgangstermijn
· Per 1 januari 2022 moeten nieuwe keurmerkhouders voldoen aan het certificatieschema On the way to PlanetProof Chain of Custody
· Voor bestaande keurmerkhouders geldt een overgangstermijn van 1 jaar voor:
Hoofdstuk 3 (bewerkte en verwerkte producten)
Hoofdstuk 4 (verpakkingseisen)

Er is géén overgangstermijn voor:
Hoofdstuk 1 (segregatie van gecertificeerd product)
Hoofdstuk 2 (communicatie eisen)
Hoofdstuk 6 (aanvullende eisen voor zuivelverwerkers) 

Meer informatie