Provincie Zuid-Holland steunt het Data Driven Automatic Growing project bij Tomatoworld

Ons land kent een aantal grote uitdagingen, op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit en gezonde verse voeding. Dat zijn ook voor provincie Zuid-Holland belangrijke vraagstukken. In de tuinbouw wordt aan al deze uitdagingen gewerkt, sterker: de sector loopt voorop als het gaat om innovatieve oplossingen hiervoor. Denk aan de overgang naar circulair en duurzame energie, robotisering en data, beschikbaarheid van gezond, veilig en voldoende voedsel en meer groen in steden. De provincie wil de transitie naar een duurzame en digitale tuinbouw versterken. Daarom hebben wij voor 2023 Tomatoworld een subsidie toegekend voor het vervolgtraject van het project Data Driven Automated Growing (DDAG).

Waarom dit project?

Over de hele wereld investeren bedrijven en overheden in nieuwe en bestaande kassen en teeltexpertise. Zij hopen hiermee aan de grotere vraag naar kwalitatief hoogwaardig voedsel te voldoen ten tijde van een groeiende bevolking. Dit drijft ook de vraag naar kennis van telen op; met name hoe men dat efficiënt en optimaal kan doen. De ervaring leert dat deze internationale vraag naar telers met groene vingers steeds moeilijker is in te vullen. De logische ‘next step’ is dan autonoom telen met data. De kas van Tomatoworld is ontwikkeld tot Learning & Demonstration Center Data Driven Automated Growing in combinatie met de methode Growing by plant empowerment (GPE). Met dit concept laat Tomatoworld duizenden internationale tuinbouwrelaties zien en ervaren hoe zij DDAG kunnen toepassen.

Meindert Stolk gedeputeerde Economie en innovatie; ‘Het project Data Driven Automated Growing ontwikkelt belangrijke kennis over datagedreven telen. In de demonstratiekas worden de nieuwste technologieën in de teelt getest. Zo komt telen op afstand, met een kleinere footprint, weer een stap dichterbij. Dit ondersteunen wij van harte!’

Miranda van den Ende (Directeur Tomatoworld); ‘De rol van Tomatoworld is het verbinden, het faciliteren en organiseren. Tevens is de kas van Tomatoworld een trainingsfaciliteit, die gebruikt kan worden door de partners voor opleiding en om telers en investeerders te laten ervaren hoe het concept kan worden toegepast in de thuissituatie’.