Provincie Zuid-Holland komt met online Landbouwloket

We werken hard aan een vitale en duurzame landbouw. Het afgelopen halfjaar is er meer duidelijk geworden wat daarvoor moet gebeuren. Tegelijkertijd is er ook nog veel onduidelijk over hoe dat moet gebeuren. Daarom lanceert de provincie een online loket waar agrarisch ondernemers antwoorden kunnen vinden op belangrijke vragen en direct contact op kunnen nemen met de provincie. Gedeputeerde Landbouw Meindert Stolk: ‘Als provincie hebben wij nog geen antwoord op alle vragen, maar we vinden het belangrijk om de beschikbare informatie te delen en een bereikbare overheid te zijn.’

 

Momenteel geeft het online loket agrarisch ondernemers meer informatie over de koers van de provincie en ontwikkelingen rondom de beleidsprogramma’s Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook gaat de provincie in op vragen over de persoonlijke situatie van boeren en de PAS-melders. De komende maanden wordt het loket verder uitgebreid met meer informatie.
 

Met het online loket bundelt de provincie alle belangrijke informatie voor boeren op één plek. De informatie is actueel en wordt regelmatig geüpdatet.