Provincie stelt € 15.000 beschikbaar voor “Meer bomen nu”

Ruim 700 vrijwilligers gaan de komende maanden meer dan 100.000 bomen planten in Noord-Holland.

Het gaat om bomen die ongewenst zijn in bijvoorbeeld natuurgebieden en een tweede leven krijgen op een nieuwe plek. De provincie stelt € 15.000 beschikbaar voor deze actie van Meer bomen nu.

Op 6 november 2021 vond de grootste Noord-Hollandse plantactie plaats. Vrijwilligers verzamelden een overschot aan elzen in het Amsterdamse Bos en andere vrijwilligers en bewoners plantten die dezelfde middag bij Weespersluis. Bij deze nieuwbouwwijk werd 5 hectare bos aangelegd; dat zijn ruim 10 voetbalvelden. 

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) was erbij. Ze combineerde de boomplantactie met de natuurwerkdag die op 6 november voor de twintigste keer werd georganiseerd. Een landelijke dag waarop groene vrijwilligers de natuur winterklaar maken. Bij de Twiskemolen in natuurgebied ’t Twiske groef Rommel een berk en een lijsterbes uit. Op deze plek zijn bomen ongewenst, omdat het gebied open moet blijven voor diverse unieke plant- en diersoorten. Ze nam de bomen mee naar Weesp om ze daar te herplanten.

“Het is heel waardevol om met bewoners van Weespersluis deze bomen te planten” vertelt Rommel. “Zij krijgen hierdoor een prachtige groene wijk en deze bomen krijgen een tweede leven. Het is in onze provincie best lastig om veel bomen te planten, omdat we ook veel waardevol open landschap hebben. Daar leven bovendien bijzondere weidevogels die baat hebben bij open landschappen. Bomen herplanten, zoals deze bomen die van ’t Twiske naar Weesp gaan, is een mooie methode om te werken aan onze doelen van de Bossenstrategie.”

Bossenstrategie
Vorig jaar sprak Noord-Holland met de 11 andere provincies en het Rijk af dat er voor 2030, 37.000 hectare bos moet bijkomen in Nederland. Deze afspraak staat in de Bossenstrategie. Naast extra bomen in natuurgebieden, zet de provincie in op meer bomen bij nieuwbouwwijken, op plekken tussen natuur- en landbouwgebieden en bomenplant op boerenerven.