Productkwaliteit van groenten en fruit bewaken doorheen de keten, met hyperspectrale metingen

Een objectieve hyperspectrale meting uitvoeren van de kwaliteit van prei bij teelt, transport en bewaring, én die telkens teruglinken naar veldgegevens en bewaarparameters, dat is de opzet van VLAIO-project SpectroFood.

De toenemende behoefte aan kwaliteitsproducten heeft ertoe geleid dat de stakeholders uit de agrovoedingsketen nood hebben aan betrouwbare en kostenefficiënte oplossingen voor de bepaling van de kwaliteit tijdens verschillende fasen van de teelt, nl. op het veld, tijdens het transport en bij de bewaring van producten. SpectroFood wil een methodologie voorstellen om de productkwaliteit van groenten en fruit te bewaken doorheen de volledige keten, met behulp van hyperspectrale metingen.

Binnen SpectroFood onderzoeken we hoe we een robuuste inschatting kunnen maken van relevante kwaliteitsparameters met hyperspectrale sensoren en analysetechnieken, onder andere artificiële intelligentie. De hyperspectrale sensoren worden hiervoor tijdens verschillende fasen van de teelt gelinkt, met veldinformatie en bewaarparameters. De focus van de Vlaamse partners in dit project ligt vooral op prei. In een ruimer Europees kader worden spectrale metingen ook ingezet binnen de broccoli-, appel-, kersen- en champignonteelt.

De hyperspectrale metingen geven een objectief beeld van de kwaliteit tijdens de verschillende productieprocessen. Ze dragen bij tot transparantie doorheen de keten en verdere optimalisatie van productieprocessen. Dit project moet leiden tot een kennis- en competentieverhoging, en tot een verhoging van de uiteindelijke productkwaliteit. Daarnaast zal er binnen de looptijd van het project een businessmodel in beeld worden gebracht, zodat het gebruik van de meettoestellen snel toepassing kan vinden in de praktijk.