Geautomatiseerd scouten in project Precisieboomteelt

De eerste testen en demonstraties zijn gestart in het project Precisieboomteelt. Eén van deze tests betreft het geautomatiseerd scouten van vlindertjes van anjerbladroller in Skimmia en Buxusmot in Buxus. Andere items binnen dit project zijn praktijktesten met drones en autonome onkruidrobots.

Greenport Boskoop is het project precisieboomteelt gestart. Beoogd wordt bestaande innovatieve toepassingen vanuit precisielandbouw te vertalen naar de boomteelt. Hiervoor is een project gestart met verschillende demonstraties en testen op praktijkpercelen. Eén van deze tests betreft het geautomatiseerd scouten van vlindertjes van anjerbladroller in Skimmia en Buxusmot in Buxus. Deze test is van start gegaan op 2 kwekerijen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het systeem PATS-C. Met behulp van een camerasysteem worden op de kwekerij waarnemingen gedaan. Een online dashboard biedt inzicht in de ontwikkeling van de plaag en activiteit gedurende de dag. In de kas heeft deze techniek zich al bewezen. Voor ons de uitdaging deze techniek ook buiten betrouwbaar te kunnen toepassen. Een volgende stap in dit project kan zijn dat drones worden ingezet voor de bestrijding (vangst) van de motjes.  Andere items binnen dit project zijn praktijktesten met drones en autonome onkruidrobots.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Arie Schipper, teeltadviseur Delphy (A.Schipper@delphy.nl).