Praat mee over het voorstel voor een duurzame sierteeltsector

De brancheorganisatie (BO) Sierteeltproducten heeft een voorstel gemaakt voor een duurzame sierteeltsector. Dit staat in het programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022-2027. De BO stelt voor dat alle telers van één of meer bloembolgewassen meebetalen aan dit programma.

Wat vindt u hiervan? U kunt tot en met 23 februari 2022 uw reactie geven.

Voorstel van de brancheorganisatie
De BO Sierteeltproducten wil dat alle telers van één of meer bloembolgewassen mee betalen aan het programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022-2027. Ook als ze niet lid zijn van deze brancheorganisatie. Daarnaast moeten alle telers zich hiervoor registreren en hun gegevens delen.

De organisatie heeft de minister gevraagd om deze maatregel voor de sector algemeen verbindend te verklaren (AVV). AVV betekent onder andere dat een maatregel geldt voor alle telers van één of meer bloembolgewassen in de sector.

Bent u benieuwd wat er in het programma Onderzoek en Innovatie Bloembollen 2022-2027 staat? U vindt het programma op internetconsultatie.nl/bloembollen/b1.

Wat vindt u hiervan?
U kunt reageren op voorstellen voor nieuwe wetten en regels. Dit gaat via een internetconsultatie. Bij een internetconsultatie wordt een concept van een wetsvoorstel op internet gepubliceerd. Daarna kan het publiek reageren.

Op internetconsultatie.nl/bloembollen/b1 staat het voorstel van de brancheorganisatie. Hier stuurt u ook uw reactie op. U geeft uw mening over de verplichte betaling voor de eerste periode van het programma. Reageren kan tot en met 23 februari 2022.