Plukon-topman Peter Poortinga benoemd tot erelid van NEPLUVI

Peter Poortinga heeft in het verleden besloten zijn rol als CEO van de Plukon Food Group neer te leggen. Gezien deze ontwikkeling heeft hij tijdens de Algemene Leden Vergadering van NEPLUVI op 5 april 2023 ook zijn taken als vice-voorzitter van NEPLUVI neergelegd, die voortaan door dhr. Dekkers (2 Sisters Food Group) zullen worden ingevuld.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 5 april heeft NEPLUVI voorzitter Gert-Jan Oplaat dhr. Poortinga uitvoerig bedankt voor zijn belangrijke en constructieve bijdrage voor de sector en de vereniging. Dit heeft geresulteerd in de uitzonderlijke gebeurtenis dat Peter Poortinga is benoemd tot erelid van de vereniging.

Poortinga studeerde aan de Wageningen Universiteit waarna hij is gaan werken bij toentertijd Vleesch du Bois B.V.. Daarmee begon hij aan zijn inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in de pluimveevleessector. De afgelopen 22 jaar gaf hij leiding aan de Plukon Food Group. Plukon, een van de grootste spelers op de markt voor pluimveevlees in Europa, groeide onder leiding van Poortinga van ruim €200 miljoen omzet naar €2 miljard. Waar het bedrijf in 2000 circa 1.800 werknemers in dienst had, werken er nu 9.000 werknemers voor Plukon. Momenteel vallen er 28 pluimveeverwerkende bedrijven onder de Plukon Food Group, die gestationeerd zijn in een veelvoud van Europese landen.

De verdiensten van Peter Poortinga zijn niet alleen opgemerkt in Nederland, maar ook in overige Europese landen. Zo heeft hij in september 2022 de Franse onderscheiding ‘Chevalier dans l’Ordre national du Mérite’ (Ridder in de Nationale Orde van Verdienste) in ontvangst mogen nemen. Deze onderscheiding werd namens de president van Frankrijk uitgebracht voor het feit dat hij het Franse bedrijf DUC heeft overgenomen en heeft hersteld tot een winstgevende organisatie, waardoor een groot aantal Franse banen zijn behouden.

Dhr. Poortinga blijft nog verbonden aan de agro-sector, vanwege zijn participatie in diverse raden en besturen, waaronder de Raad van Commissarissen van Plukon.