Plannen voor provinciale wegen bij Agriport en Medemblik

De provincie Noord-Holland wil de Dijkweg/Westerzeedijk (N239) bij Agriport en de Markerwaardweg (N240) bij Medemblik verbeteren. Voor het landbouwverkeer tussen de Wieringermeer en West-Friesland wordt een parallelweg aangelegd langs het laatste stuk van de Markerwaardweg (N240). In het verlengde van de parallelweg komt een nieuwe doorsteek door de Westfriese Omringdijk naar de Koggenrandweg. De kruising van de Westerzeedijk (N239) en de Markerwaardweg (N240) wordt vervangen door een ovatonde. Bij Agriport wordt de kruising met de N239 en de kruising met de op- en afritten naar de A7 verbeterd. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2027.  

Bij Medemblik 

Op de kruising Westerzeedijk (N239) – Markerwaardweg (N240) wil de provincie een grote ovale rotonde aanleggen, een ovatonde. Daar komt dan ook een nieuwe doorsteek door de Westfriese Omringdijk, waardoor een verbinding met de Koggenrandweg ten noorden van de dijk ontstaat. De Markerwaardweg (N240) bij Medemblik krijgt bredere rijbanen en de fietsoversteek bij het Opperdoezerpad krijgt een tussenstop. Verder wil de provincie het ontbrekende deel van de parallelweg aanleggen tussen de Almereweg en de Westerzeedijk (N239), zodat landbouwverkeer niet meer door Opperdoes hoeft.

Bij Agriport 

Bedrijventerrein Agriport A7 trekt veel verkeer. 80% van dat verkeer rijdt via de Dijkweg (N239) van en naar de A7. Het verkeer op deze route zal in de toekomst nog verder toenemen, onder andere door de woningbouwplannen in Medemblik. Nabij bedrijventerrein Agriport A7 wil de provincie de kruising met de Dijkweg (N239) en de aansluiting op de op- en afritten van de A7 aanpassen, zodat er meer autoverkeer veilig van en naar de A7 kan. Op de kruising Dijkweg (N239) – Coppershorn/Agriport komt een veiliger oversteek voor fietsers.  

Van 2023 tot 2027 

De provincie en de gemeenten Medemblik en Hollands Kroon hebben de plannen samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, agrarisch ondernemers, het Hoogheemraadschap en maatschappelijke organisaties waaronder het Stoomtram Museum, de Stichting Heemschut en de Fietsersbond, ontwikkeld. 

In september van 2023 organiseert de provincie een informatieavond over de plannen.  In 2024 en 2025 worden de plannen verder technisch uitgewerkt en worden er nog nadere onderzoeken gedaan naar onder anderen bodemgesteldheid en de plek van kabels en leidingen in de grond. De provincie houdt de omgeving hierover op de hoogte. 

In 2025 en 2026 worden de benodigde vergunningen aangevraagd en bestemmingsplannen aangepast. Daar horen terinzageleggingen en formele inspraakmomenten bij. De provincie verwacht in 2027 te kunnen starten met de werkzaamheden aan de weg. 

Meer informatie

Meer informatie over de plannen voor de N239 (Dijkweg – Westerzeedijk) en de N240 (Markerwaardweg) staat op de website van de provincie Noord-Holland.