Plan Beter Bereikbaar Gouwe

De raad van gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 16 en 17 december jl. gesproken over het onderwerp Beter Bereikbaar Gouwe. Aan de orde was een pakket maatregelen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren.

De raad van gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 16 en 17 december jl. gesproken over het onderwerp Beter Bereikbaar Gouwe. Aan de orde was een pakket maatregelen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Hieronder treft u een samenvatting aan van de uitkomst van deze raadsvergadering. Ook is de inspraakreactie namens Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop toegevoegd, die is uitgesproken tijdens de aan deze raadsvergadering voorafgaande commissievergadering.

Plan Beter Bereikbaar Gouwe
Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk en de regio Midden-Holland werken samen aan een plan voor het gebied rondom de rivier de Gouwe. Het doel is om de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie te verbeteren. De gemeenteraad heeft daarom toestemming gegeven om verder te onderzoeken hoe het gebied beter bereikbaar gemaakt kan worden. De gemeente wil in het onderzoek focussen op een noordelijke oeververbinding. Het zoekgebied voor een tweede oeververbinding over de Gouwe en een bijbehorende weg aan de westkant van het water mag niet noordelijker zijn dan de Baanwegsekade en de Toegangseweg. De wegvarianten tussen Boskoop-noord en de N11 worden niet verder onderzocht. Daarnaast worden drie doorfietsroutes in de regio, maatregelen bij de Gouwe en een tunnel bij de N209 in Hazerswoude-Dorp nader onderzocht. Na de onderzoeken neemt de gemeente een definitief besluit over de maatregelen.

Bijlage: Inspraak SBGB