Perspectief op Werk, PR-soneel, “Groen; Zeker doen!” en Greenfluencers

Het aantrekken van goed personeel is de laatste jaren geen eenvoudige taak. Niet alleen zijn er minder mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt, maar ook zijn de verwachtingen over de kwaliteiten van beschikbare mensen toegenomen. Op veel bedrijven blijkt dat veel medewerkers steeds complexere taken mogen uitvoeren, dus dat het personeel ook steeds meer “moet kunnen”. Bij Treeport zijn een aantal acties opgestart om de zoektocht naar goede medewerkers in de toekomst wat eenvoudiger te maken.

Zo heeft Treeport als eerste aanzet een enquête gehouden over tal van zaken die betrekking hebben op personeel. De resultaten waren interessant en leverde de introductie op van een nieuwe term: PR-soneel! Die term gebruikt Treeport voor gemotiveerde medewerkers die in de praktijk als ware ambassadeurs voor Treeport bedrijven en producten zijn.

Zij-instromers vormen ook een steeds belangrijkere bron van het personeelsbestand. Daarbij kijkt Treeport ook naar mensen die een zogenoemde ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben. Inpassing van deze mensen begint bij het besef dat de ideale kandidaat niet bestaat en dat vele vaardigheden aangeleerd kunnen worden. In 2021 heeft Treeport vanuit het project Perspectief op Werk zo een aantal kandidaten succesvol naar nieuw werk kunnen begeleiden.

Ook kwam de vraag op hoe Treeport jongeren kan interesseren voor werken in het groen. Uit onderzoek bleek dat jongeren vaak vanwege onbekendheid met het vak, niet kiezen voor werken in het groen. “Dan gaan we ze aanspreken door jongeren vanuit het groen!” Met die gedachte heeft Treeport de campagne “Groen; Zeker doen!” bedacht en uitgevoerd.  Met hulp van professionele partijen werd één langere en een aantal korte promotiefilms gemaakt voor een breed uitgezette sociale mediacampagne. In de hele campagne zijn alleen maar jonge en enthousiaste mensen te zien voor wie het een vanzelfsprekendheid is om in deze sector te werken. Treeport ziet hen in 8 verschillende onderwerpen een korte toelichting geven. Aandacht is er o.a. voor marketing, groen resultaat, studie & praktijk, verkoop en innovatie. Met een aanstekelijk enthousiasme richten zij zich tot hun leeftijdsgenoten om zich ook te oriënteren op een loopbaan in de boomteelt.

In het vervolg van de campagne zijn ook heuse Greenfluencers ingezet. Zij brengen op geheel eigen wijze het werken in en om de boomkwekerij in beeld. Daarmee vestigen ze ook weer de aandacht op #groenzekerdoen. De pragmatische aanpak van de werkgroep, de inbreng van de professionals en het goede verhaal van de jongeren hebben een schitterende campagne opgeleverd, die in zijn geheel te zien is via de achterliggende website www.groenzekerdoen.nl.

Meer informatie over alle werkgroepen op: www.treeport.eu