Periodieke evaluatie van internationale norm voor professionele boerenorganisaties

IWA 29 ‘Professionele Boeren Organisaties – Richtlijnen’ is in 2019 gepubliceerd. De norm biedt organisaties van kleinschalige boeren, en hun externe relaties, in met name Afrika, Azië en Latijns-Amerika richtlijnen voor professionalisering. Na twee jaar is het tijd voor een periodieke evaluatie. Belanghebbenden kunnen commentaar indienen tot 5 december 2021.

Door de groeiende wereldbevolking neemt de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel toe. Marktpartijen doen graag zaken met betrouwbare partners, die kunnen voldoen aan contractuele overeenkomsten, weerbaar zijn en hoge kwaliteit leveren. Met praktische richtlijnen ondersteunt International Workshop Agreement (IWA) 29 boerenorganisaties om aan deze verwachtingen te voldoen. Dit geeft ook kleinschalige boeren de mogelijkheid om de wereldmarkt te betreden.

Deelnemers
In 2018 hebben stakeholders uit de hele wereld deelgenomen aan de ontwikkeling van IWA 29. Meer dan 230 deelnemers uit Afrika, Amerika, Latijns-Amerika, Azië, Europa en de Verenigde Staten hebben destijds meegelezen en commentaar ingediend. De ontwikkeling van IWA 29 is begeleid door NEN.

Agribusiness Market Ecosystem
Agribusiness Market Ecosystem Alliance (AMEA) stelde in 2018 voor om de norm te ontwikkelen. Het brengt stakeholders bij elkaar om de professionalisering te versnellen. AMEA gebruikt IWA 29 om alle tools in de toolbox van AMEA, en haar leden en partners, in kaart te brengen. Deze tools worden inmiddels gebruikt om 2 miljoen boeren over de hele wereld te ondersteunen.

Ook nationale overheden, waaronder in Uganda, hebben IWA 29 erkent en werken aan de bekendheid van deze richtlijnen.

Periodieke evaluatie
IWA is een type norm dat in één jaar wordt ontwikkeld en een maximale levensduur van 6 jaar kent. Na drie jaar worden belanghebbenden voor het eerst uitgenodigd om de IWA-norm te evalueren. Het document kan worden herbevestigd voor drie jaar, doorontwikkeld naar een ander type norm (ISO) of ingetrokken. Belanghebbenden worden uitgenodigd om voor 5 december commentaar in te dienen via de online vragenlijst (ook beschikbaar in Frans en Spaans).

SDGs
De Verenigde Naties hebben mondiale duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals, SDGs) vastgesteld. IWA 29 draagt bij aan verschillende SDGs waaronder ‘Geen armoede’, ‘Geen honger’ en ‘Waardig werk en economische groei’.

Meer informatie
Voor meer informatie neem contact op met Thamar Zijlstra, e-mail mm@nen.nl.