Percelen registreren

Bent u akkerbouwer, veehouder of tuinder? Dan registreert u bij RVO de grond die u in gebruik heeft. Zo registreert u bijvoorbeeld de oppervlakte, de ligging en de gewassen op de percelen. Wijzigingen hierin geeft u ook door. Vanaf 2020 werkt RVO aan een nieuwe digitale kaart waarop uw percelen te zien zijn: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Kaartlaag Grondwaterbescherming in Mijn percelen
Per woensdag 1 december 2021 staat de nieuwe kaartlaag Grondwaterbescherming in Mijn percelen. U ziet in deze laag of uw percelen in een grondwaterbeschermingsgebied liggen. Voor deze gebieden gelden andere regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. De voorwaarden vindt u op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel.

Waarom percelen registreren?
Het is belangrijk dat u uw percelen goed bij RVO registreert. RVO gebruikt de informatie namelijk voor de grondgebonden subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave. Ook gebruikt RVO de gegevens voor verschillende onderdelen van het mestbeleid. Houd veranderingen in oppervlakte, gebruik en gewas daarom zorgvuldig bij en zorg dat de registratie op orde is voordat u de Gecombineerde opgave invult.

Wat registreert u en waar doet u dat?
U registreert bij RVO uw bedrijfssituatie. Dit betekent dat u alle grond registreert die u in gebruik heeft. Deze registratie doet u in de applicatie Mijn percelen, die u vindt op mijn.rvo.nl.

In Mijn percelen tekent en wijzigt u uw landbouwgrond (percelen) en alle landschapselementen die bij die grond horen. Denk hierbij aan bomen, water en hout. Bij elk perceel geeft u een gebruikstitel en een gewas op. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de tabellen die u vindt u op mijn.rvo.nl.

Mijn percelen direct registreren

Doet u aan strokenteelt? Hoe u dat registreert, leest u op de pagina Strokenteelt registreren.

U beheert uw eigen bedrijfssituatie. RVO voert hier geen wijzigingen in door. Wel kun RVO uw regelingspercelen wijzigen. Dit zijn de percelen die u opgeeft voor een regeling in de Gecombineerde opgave.

Hoe registreert en wijzigt u uw percelen?
U kunt uw percelen het hele jaar door registreren en wijzigen in Mijn percelen. Hoe u dat doet, leest u in het Stappenplan percelen registreren of wijzigen. Daar leest u ook hoe u eventuele overlap oplost en wat u moet doen als u tijdens de registratie een melding krijgt.

Bekijk als voorbereiding de video en de infographic op de pagina Extra uitleg Percelen registreren.

Sinds 25 oktober 2021 ziet Mijn percelen er anders uit. De applicatie werkt nog hetzelfde. U werkt uw percelen dus bij zoals u gewend bent. Achter de schermen heeft RVO de techniek aangepast. Verschillende onderdelen zijn gebruiksvriendelijker. Ook is de kans groot dat Mijn percelen nu sneller is. Werkt Mijn percelen toch nog niet prettig? Wat u daaraan kunt doen, leest u op Stappenplan percelen registreren of wijzigen bij Stap 1.

Welke wijzigingen geeft u door?
Het is belangrijk dat uw perceelsregistratie klopt, voordat u de Gecombineerde opgave doet. Geef daarom de volgende wijzigingen op tijd aan RVO door via Mijn percelen:

  • U gaat een ander gewas telen.
  • U neemt een perceel in gebruik. U registreert dit perceel als nieuwe gebruiker.
  • U geeft een perceel in gebruik aan iemand anders. In dat geval meldt u dit perceel af door een einddatum in te vullen. Heeft de nieuwe gebruiker het perceel ondertussen al geregistreerd? Dan ontvangt u een e-mail met het verzoek om dit perceel af te melden.
  • U gaat een perceel voor iets anders gebruiken dan voor de landbouw. In dat geval meldt u het perceel ook af.
  • U krijgt het perceel op een andere manier in gebruik, bijvoorbeeld omdat pacht eigendom wordt.
  • De grenzen van het perceel wijzigen en daardoor ook de oppervlakte. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een sloot dempt. In dat geval past u de intekening van het perceel aan.

Let op:

  • Neemt u na 15 mei en uiterlijk op 1 november een nieuw perceel in gebruik? Dan registreert u dit perceel binnen 30 dagen nadat u het perceel heeft gekregen.
  • Heeft u een perceel opgegeven voor de SNL-a? En wilt u een wijziging doorgeven? Geef dit dan ook door voor de SNL-a.

Nieuwe topografische kaart
Tegelijkertijd met het intekenen van uw percelen ziet u de referentielaag. Dit is een topografische kaart waarop de grenzen van alle percelen in Nederland zijn vastgelegd. Vanaf 2020 werkt RVO met de Basisregistratie Grootschalige Topografie: de nieuwe digitale kaart van Nederland. RVO zet alle percelen stap voor stap op deze kaart.

U leest hier meer over op de pagina Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Gebruik van uw registratie
In de Gecombineerde opgave vraagt u subsidie aan voor verschillende regelingen. Ook geeft u hierin gegevens door voor de mestwetgeving. Uw intekening gebruikt RVO daarvoor als basis. Houd daarbij onder meer rekening met verschillen per regeling.

Lees meer op de pagina Gebruik van uw registratie.