PEFC Nederland: vertrekkend bestuurslid en benoeming 3 nieuwe

PEFC Nederland heeft tijdens de Algemene Vergadering dinsdagmiddag 10 oktober afscheid genomen van bestuurslid Hans Gierveld. Tegelijkertijd werden drie nieuwe bestuursleden benoemd: Nick Nijman, Jack Weener en Carl Moll.

Voorzitter Maarten Willemen sprak zijn waardering uit over de inzet van Hans Gierveld, adjunct rentmeester van Landgoed Twickel, als bestuurslid van PEFC Nederland sinds november 2016. In het bestuur vertegenwoordigde Hans de boseigenaren en beheerders altijd met deskundige motivering en inzichten.

Naast waardering van de aanwezige leden, medewerkers en bestuursleden kreeg Hans een geschenk welke een van zijn hobby’s en werk combineert: een muziekdoos in een van beukenhout gedraaide bol.

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Vergadering werden ook nieuwe kandidaten voor het bestuur voorgedragen aan de leden:

  • Nick Nijman, Manager Milieu en Certificering bij TABS Holland,
  • Jack Weener, Business Development Manager Duurzaamheid & Houtbouw bij BAM Nederland, en
  • Carl Moll, rentmeester Landgoed Weldam. 
     

TABS Holland en BAM Nederland zijn PEFC-gecertificeerd, zo ook het bosbeheer van Landgoed Weldam. De leden van PEFC Nederland stemden unaniem in met de voordracht.

Het bestuur van PEFC Nederland bestaat ten hoogste uit zes leden. Bestuursleden treden na drie jaar af of zijn herkiesbaar voor een gelijke periode.