“Groensector moet eerder in planvorming aan tafel zitten”

Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof vindt dat de groensector eerder in de planvorming van bouwprojecten aan tafel moet zitten. Dat bleek vorige week op het jubileumcongres van Koninklijke VHG, waar zij deelnam aan de talkshow over onder andere natuurinclusief bouwen. “Groen achteraf toevoegen is te laat, we moeten aan de voorkant van projecten maximaal gebruik maken van de kennis en ervaring uit de groensector.”

De minister sloot zich aan bij de stelling dat overheden, ontwikkelaars en de groensector nog meer gebruik kunnen maken van elkaars kennis. En dat de groensector eerder bij de planvorming van projecten betrokken moet worden, zodat er achteraf geen geld wordt verspild aan ‘decoratiegroen’ dat weinig doet voor het klimaat en de biodiversiteit. “Natuur en biodiversiteit zijn de basis van ons bestaan. We moeten er heel hard aan werken om deze te herstellen. We gaan de balans niet terugvinden door te beginnen met bouwen en vervolgens groen toe te voegen. Dan zijn we te laat.”

Integrale aanpak
Een integrale aanpak is volgens Van der Wal de enige manier om de schaarse ruimte in Nederland goed te benutten: “Het is niet een keuze voor het een of het ander: óf groen, óf energietransitie óf bouwen. Het gaat om én, én, we moeten elke vierkante meter integraal aanpakken. En vooral ook buiten de eigen kavel kijken. Gelukkig zien we daar al mooie voorbeelden van. Zo wordt op bedrijventerreinen samengewerkt waarbij kosten en baten goed worden verdeeld.”

Klimaatbestendige buitenruimten
VHG-belangenbehartiger Arne Weverling benadrukte dat integrale samenwerking bij projecten het mogelijk maakt om ‘meekoppelkansen’ te benutten zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle positieve effecten van groen. “Groen is noodzakelijk voor ons welzijn, maar vooral ook voor het opvangen en voorkomen van problemen in de buitenruimte door de klimaatverandering.”

Naar leefbare steden
Volgens groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest is de wil om te vergroenen er wel, maar we moeten gemeenten bewuster maken van wat groen allemaal kan doen en wat dat concreet oplevert, vooral wanneer je de waarden van groen weet te ‘stapelen’. “Denk aan een groen dak dat water opvangt, de omgeving verkoelt en effect heeft op de gezondheid en het welzijn van mensen. Er is niets anders dan levend groen dat zó kan bijdragen aan al die aspecten.” Mark Rotteveel, expert Leefbare Stad kan dat beamen: “Als we écht meters willen maken, brengen we alle thema’s samen. Als je dan kijkt wat naar de combinatie van oplossingen die de groensector biedt, dan is dat vele malen voordeliger dan alle andere oplossingen. Dat maakt een integrale benadering zeer interessant.”