VHG en ISB lanceren Nationaal Platform Bomen

Zaterdag 18 maart lanceerden Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) het Nationaal Platform Bomen. Dit gebeurde tijdens een feestelijk event op het Kennislandgoed Larenstein in Velp, waar Yuverta mbo 120 jaar onderwijs in bos- en natuurbeheer vierde.

Het Nationaal Platform Bomen verbindt de verschillende organisaties in de bomensector met elkaar, ontsluit kennis, ervaring en activiteiten rond bomen en brengt alle informatie samen op één plek. Gezamenlijk vestigen de partners de aandacht op het belang van bomen in de stedelijke omgeving.

3 miljard bomen
“De tijd dat bomen slechts decoratie waren, is echt voorbij”, zegt Jan Willem de Groot namens het VHG Platform Boomspecialisten. “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons leefklimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.” “Door samen te werken binnen het platform creëren we meer impact”, vult Djorn Noordman namens de ISB aan. “De uitdagingen zijn groot. Zo ligt er vanuit Brussel de doelstelling om 3 miljard nieuwe bomen en struiken in de EU aan te planten. Daarvoor willen we kweekbossen opzetten bij een aantal grote Nederlandse steden, om te kunnen voorzien in voldoende goed gekweekte bomen.”

Partners
Binnen het Nationaal Platform Bomen werken opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en opleiders samen aan een gezonde groene leefomgeving. Naast VHG Platform Boomspecialisten en ISB zijn als partner aangesloten: Bomenstichting, Kennisplatform CROW, Groenkeur, IPC Groene Ruimte, i-Tree Platform Nederland, Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA), NVTB, Praktijk Centrum Bomen en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving
De deelnemende partijen werken aan een gezamenlijke toekomstvisie om het belang van bomen en hun ecosysteemdiensten te positioneren. Het platform faciliteert ontmoetingen tussen ketenpartners en maakt zich sterk voor integraal onderwijs, zoals een doorlopende leerlijn voor boomspecialisten. Via een centrale website (nationaalplatformbomen.nl) en bijeenkomsten wordt kennis gedeeld. Daarnaast wil het platform collectief onderzoek initiëren.

 

Foto: De samenwerkingspartners binnen het Nationaal Platform Bomen, v.l.n.r., vooraan: Ronny Sprong (IPC Groene Ruimte), Henk Werner (KPB ISA), Maarten Windemuller (Bomenstichting), Willem van Delft (Praktijk Centrum Bomen) en Djorn Noordman (ISB).
Achteraan, v.l.n.r.: Dick Oosthoek (Groenkeur en NVTB), Marc van Rosmalen (Koninklijke VHG), Maarten Loeffen (Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland) en Jan Willem de Groot (VHG Platform Boomspecialisten en iTree Platform Nederland).

Foto: Michiel Pothoff