Corney Niemeijer nieuwe voorzitter Collectief Midden Overijssel 

 Corney Niemeijer volgt Herman Menkveld op als voorzitter van Collectief Midden Overijssel. Samen met het bestuur wil Corney het collectief verder brengen als de gebiedspartij die de verbinding legt tussen landbouw en natuur. ,,We doen dat nu al met meer dan 300 leden en ruim 1400 hectare in agrarisch natuurbeheer. Maar er ligt nog ruimte voor meer, in hectares én in kwaliteit. Tegenover deze maatschappelijke dienst moet dan wel een eerlijke vergoeding staan. Tegen de boeren zeggen we: we zijn niet de oplossing voor de grote opgave die nu aan hen geadresseerd wordt, maar we kunnen met agrarisch natuurbeheer wel alternatieven bieden. Tegen de particuliere grondbezitters zeggen we; help ons mee op die weg naar een goede balans tussen landschap en natuur. Ook jullie bijdrage is waardevol op onze weg naar een biodivers landschap. We willen met het collectief die gebiedspartner in het gebied worden. We voelen het platteland, we zijn dat platteland. Die weg zou ik graag in willen slaan, een deel van de oplossing zijn.” 

Wie is Corney? 

Corney geeft op geheel eigen wijze invulling aan zijn bedrijf Landerije de Bunte (Twickel) met 180 Stamboek Noord Hollanders waar ruimte is voor biodiversiteit, water en landschap. Geen boerenzoon maar wel boerenbloed met een opleiding bedrijfskunde, een passie voor ondernemen en inmiddels 25 jaar fulltime boer. Sinds april 2022 is Landerije de Bunte demonstratiebedrijf Natuurinclusieve landbouw met workshops, lezingen en advies. 

Nieuwe fase Collectief Midden Overijssel 

Herman Menkveld is als boer en bestuurder vanaf het eerste uur betrokken geweest bij het collectief. Vanaf de eerste gesprekken aan de keukentafels in 2014 met de onderliggende agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en de start in 2016 met 96 deelnemers tot aan de organisatie van nu met meer dan 300 deelnemers. Daarin heeft Herman altijd een verbindende en aanjagende rol gehad. ,,Nu het collectief in een nieuwe fase komt is het tijd om het voorzitterschap door te geven aan de volgende generatie. De vraagstukken van deze tijd vragen om een andere soort voorzitter die het collectief ook in deze fase van doorontwikkeling en uitbreiding van taken kan loodsen.’’ 

Collectief Midden Overijssel 

Collectief Midden Overijssel verbindt landbouw en natuur en vergroot de biodiversiteit in het agrarisch landschap. Dat doen wij samen met ruim 300 leden – van het Vechtdal tot aan Twente en van de uiterwaarden langs de IJssel tot aan Enschede – die in totaal 1400 hectare in beheer hebben. Agrariërs en (kleine) grondbezitters die zich inspannen voor de verbinding tussen landbouw en natuur: agrarisch natuurbeheer. Het collectief coördineert de organisatie en de uitvoering van dit agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). 

Op de foto: Herman (links) en Corney (rechts)