Overijssel in overeenstemming met 6 agrarische bedrijven voor vrijwillige aankoop vanuit de MGA

De provincie Overijssel heeft overeenstemming bereikt over het vrijwillig beëindigen van veehouderijactiviteiten met een zestal agrarische bedrijven. Het gaat om bedrijven nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden die gebruik maken van de Maatregel Gerichte Aankoop, een regeling die wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en uitgevoerd wordt door de provincies.

 

Dubbel gevoel

,,Het feit dat we overeenstemming hebben bereikt met deze zes bedrijven en hun boerengezinnen  geeft mij een dubbel gevoel”, reageert Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde Landbouw en Natuur van de provincie Overijssel. ,,Het is goed dat we na een intensief en moeizaam traject tot overeenstemming met elkaar zijn gekomen. Maar ik realiseer me ook dat bedrijfsbeëindiging een grote impact heeft op deze boeren en hun gezinnen. Het feit dat er geen opvolger is, speelt een belangrijke rol voor hun keuze, maar ook dat door zelf hun bedrijf te stoppen er ruimte en perspectief blijft voor een nieuwe generatie jonge en toekomstgerichte boeren.”

 

Ruim 8 miljoen

De provincie Overijssel slaagde er in om voor de oorspronkelijke deadline van LNV op 4 september 2022 tot een akkoord te komen met de zes bedrijven verspreid in Overijssel nabij één van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Vanuit de regeling van LNV wordt in totaal ruim 8 miljoen euro uitgetrokken voor het mogelijk maken van de zes Overijsselse bedrijfsbeëindigingen.

 

Evaluatie wenselijk over hobbels en eisen

Ten Bolscher: ,,Ik wil mijn waardering uitspreken naar zowel de agrarisch ondernemers, die ondanks de heftigheid waarmee de maatschappelijke discussie over dit onderwerp wordt gevoerd, zich toch constructief hebben opgesteld en ik wil mijn waardering uitspreken voor de ambtenaren en deskundigen die zich hebben ingespannen om deze lastige trajecten te doorlopen. Het zou goed zijn als vanuit het ministerie nog eens kritisch wordt gekeken naar bepaalde hobbels en eisen van de regeling die niet of nauwelijks aansluiten bij de praktijk waarin agrariërs zich bevinden. Denk aan fiscale aspecten wanneer een agrarisch ondernemer zijn bedrijf stopt. Maar ook het niet uitlegbare beroepsverbod. Ook de wens om op het erf te kunnen blijven wonen dat soms al generaties lang familiebezit is en daar andere activiteiten te kunnen ontplooien. De provincie Overijssel ziet zich goed in staat om, op basis van eenvoudige goede afspraken met het Rijk met ruimte voor maatwerk, zaken te doen met agrarische ondernemers die zich nu met regelmaat bij ons melden.”