Overall, regenpak en laarzen aan en gaan met die banaan

Ondernemers worden steeds creatiever om voldoende personeel te vinden. Om openstaande vacatures op te vullen, richten TCO laanboomkwekers hun pijlen op jeugd en op zijinstromers. De Teelt & Tech dag begin februari ’23 was de aftrap. Tree Centre Opheusden (TCO) is een vereniging van 160 kwekers op 1.800 ha met ruim 6 miljoen bomen.

TCO Boomteelt opleiding in het Laanboomhuis

De boomteelt opleiding is in het hart van het laanboomcentrum, het Laanboomhuis op het Tree Valley Business Centre in Opheusden. Als kweker in opleiding breng je nieuwe kennis in de omliggende tuin direct in praktijk. Woensdag is de lesdag van 8-17 uur als een ‘gewone’ werkdag maar nu onder leiding van docenten. De planning van lesdagen is afgestemd met ondernemers en hun seizoenpieken. Momenteel worden twee opleidingen aangeboden door bedrijfsopleider Hoornbeeck Connect: MBO BBL 2 Medewerker Teelt of MBO BBL 3 Vakbekwaam medewerker Teelt.

De opleiding is gericht op en wordt mee verzorgd door de praktijk. Bomen en sierplanten en hun groei staat centraal met daarnaast aandacht voor ondernemen, samenwerken in en rond het bedrijf en innovaties. Bij de opleiding wordt rekening gehouden met wat actueel is op het eigen leerwerkbedrijf en wat er op dat moment in het groeiseizoen speelt. Tijdens en na het rooien maken leerling-werknemers opdrachten over kwaliteitsbewaking.

Ieder verdiept zich in zijn eigen teeltspecialisatie en kan met een keuzedeel leren over innovaties. In leerjaar 3 bij MBO BBL 3 volg je een keuzedeel voor bijv. het organiseren van een event of lessenserie of het oefenen van ondernemend gedrag.

Na deze opleiding kiezen leerling-werknemers voor werken of doorstuderen. Naast werken in een boomteeltbedrijf zijn er mogelijkheden als teeltadviseur, kwaliteitscontroleur, in- of verkoper bij machinefabrieken of bij leveranciers van teeltbenodigdheden. Doorleren kan richting MBO 4 en daarna eventueel naar het HBO.

Zijinstromers voor werken en omscholen

Ondanks krapte op de arbeidsmarkt is er nog veel onbenut arbeidspotentieel. TCO diende hiervoor samen met Greenport Gelderland en LTO Noord een Dichterbij dan je Denkt (DdjD) aanvraag in bij Regio Rivierenland. Het plan is om ondernemers en ketenpartners te inspireren en motiveren om werk te maken van het lokaal aanbod van arbeid voor een structurele aanpak.

Deze groep arbeidskrachten heeft mogelijkheden, maar ook hun eigen voorwaarden, eisen en beperkingen. Bij onjuiste begeleiding en voorlichting is er kans op mismatch. Doelgroepen van de DdJD pilot zijn mensen met een arbeidsbeperking, statushouders, jongeren zonder startkwalificatie, langdurig werklozen en zijinstromers. Tezamen vormen ze het onbenut arbeidspotentieel.

Op de Teelt & Tech dag kwamen al een aantal geïnteresseerden met hun begeleiders kennismaken. Als vervolg hierop liepen al drie kandidaten een dagje mee op een bedrijf voor nadere oriëntatie.

Informatie: Jan.Heeres@TreeCentreOpheusde.nl (06-280 43 751) of www.treecentreopheusden.nl

De TCO Teelt & Tech dag op TV Gelderland met item ‘

Je trekt je overall, regenpak en laarzen aan en gaan met die banaan!’ , zie: