Optimisme op druk bezochte Greenport NHN conferentie

Agrarische ondernemers in Noord-Holland Noord zien ‘grote uitdagingen’, maar bij de meesten overheerst vertrouwen in de toekomst. Dat bleek vorige week donderdag tijdens de Greenport NHN conferentie ‘Ondernemen met Toekomst’. Zo’n 150 ondernemers, bestuurders en beleidsmakers waren aanwezig bij deze bijeenkomst in de Broeker Veiling in Broek op Langedijk. Een verslag in tekst en beeld (fotoalbum onderaan dit artikel).

Sterke positie Noord-Holland Noord

Mensen kiezen steeds vaker plantaardige eiwitten in plaats van dierlijke eiwitten. Dit speelt de regio in de kaart, want juist de groenteteelt is hier sterk vertegenwoordigd. De regio zou dan ook de rol kunnen gaan vervullen van proeftuin voor de eiwittransitie, vertelde Lambert van Horen, sr onderzoeker ‘verse producten’ food & agri bij Rabobank.

Een sterk punt voor de regio is ook de aanwezigheid van zaadveredelingsbedrijven, vooral in West-Friesland. Met het oog op de toekomst is toegang en kennis tot genetisch materiaal voor voedselproductie, op wereldschaal van onschatbare waarde. Deze kennis is volgens hem het “water van de toekomst, voor de voedselvoorziening gigantisch belangrijk.’’ 

Crises van tijdelijke aard

Keynote spreker Mathijs Bouman uit Hem, journalist bij o.a. Het Financieel Dagblad en Nieuwsuur, slaagde er ogenschijnlijk moeiteloos in om het publiek een dosis positieve energie mee te geven. In een optimistisch verhaal gaf hij de landbouwers mee dat ze er – ondanks alle kommer en kwel in het economisch nieuws – niet een al te somber toekomstbeeld op na moeten houden. De meester crises die momenteel het nieuws beheersen zijn van tijdelijke aard en doen niet af aan de kracht van de onderliggende economische structuur.

Bouman adviseerde vooral werk te maken van personeelsbeleid. De vergrijzing is namelijk wel van structurele aard en de stroom van arbeidskrachten uit Oost-Europa droogt op. Het aantal niet vervulbare vacatures zal dan ook sterk oplopen. Inzetten op innovatie blijft dringend nodig, maar dit is niet genoeg. Daarom pleitte Bouman voor een rationeel migratiebeleid, met heldere afspraken over opleiding en terugkeer.

Integrale aanpak milieuproblematiek

Na de Rabo Food Forward track (zie verslag hier), was het de beurt aan dagvoorzitter en landbouwgedeputeerde Ilse Zaal om in gesprek te gaan met vijf jonge agrariërs: bollenkweker Ron Hulsebosch, GreenSimplicity-directeur Wessel van Paassen, melkveehouder Rens Kooijman, ijsmaakster/boerin Ilse Boersen en plantenopkweker Mike Gitzels. Ondanks uitdagingen op het gebied van personeel en regelgeving zijn ze optimistisch over de toekomst, al is één ding dringend nodig: de overheid moet met duidelijk beleid komen, zonder al te veel wijzigingen. 

Rens Kooijman zei te hopen dat met de recente toenadering op het stikstofdossier de eerste aanzet tot een gunstige afronding is gezet. Maar het is  nog te vroeg om opgelucht adem te halen, vindt Kooijmans, die vooral bang is voor versnipperd beleid. “Dat er hierna weer andere dingen opduiken, zoal water, koolstofdioxide, methaan.’’ Een integrale aanpak is naar zijn mening dringend gewenst.

Laten zien wat we doen

Een punt van aandacht is ook de groeiende kloof die de jonge agrariërs constateren tussen de Randstad en het platteland. Hulsebosch en Kooijman benadrukten het belang voor de agrarische sector om een krachtig geluid te laten blijven horen. Agrariërs moeten veel meer dan ze nu doen naar buiten treden, om het imago dat bestaat over het leven op de boerderij bij te stellen, vindt Ilse Boersen. Zij kreeg bijval van Mike Gitzels. ‘We moeten als agrarische sector goed laten zien wat we doen. Ook al is dat niet waar je als landbouwer primair mee bezig bent, het moet wel gebeuren. Wie gaat dit doen. Wie pakt deze nieuwe rol op?”

Fotoalbum en andere media

Hieronder enkele publicaties die naar aanleiding van de conferentie zijn verschenen en een selectie van foto’s. (Klik op een foto om slideshow te starten).