bemestingsproducten

Openbare aanbestedingen Europese verordening voor de Europese bemestingsproducten

Geïnteresseerden in een positie als projectleider of als voorzitter van de werkgroep van de CEN Technische Commissie 223 ‘Soil improvers and growing media’ in het kader van de Fertilising Product Regulation kunnen uiterlijk tot 13 mei 2022 reageren op de open call for tenders.

De open call for tenders zijn te bereiken via de volgende CEN-webpagina’s:

Reageren kan uitsluitend per mail naar de secretaris van CEN/TC 223 ‘Soil improvers and growing media’: Lara van der Woude via lara.vanderwoude@nen.nl

Europese bemestingsproducten – Fertilising Product Regulation

De nieuwe Europese verordening voor de Europese bemestingsproducten (Fertilising Products Regulation (FPR) EU 1009/2019) treedt 16 juli 2022 in werking. Deze verordening bevat eisen aan verschillende Europese bemestingsproducten die zijn ingedeeld in productfunctiecategorieën, zoals (kalk)meststoffen, bodemverbeterende middelen, biostimulanten en verschillende inhibitoren. De Europese Commissie heeft het Europees Comité voor Standaardisatie (CEN) opdracht gegeven om verschillende Europese normen op te stellen via Standardization Request M/564. De analysemethoden die in deze Europese normen beschreven staan, kunnen gebruikt worden om te onderzoeken of bemestingsproducten voldoen aan deze nieuwe verordening.

CEN/TC 223 ‘Soil improvers and growing media’

Een deel van de Standardization Request M/564 is specifiek belegd bij NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut . De overige delen worden belegd bij het nationale normalisatie instituut in Frankrijk (AFNOR; CEN/TC 455 ‘Plant Biostimulants’) en het nationale normalisatie instituut in Duitsland (DIN; CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’).

Inspraak op de ontwikkeling van Europese normen vanuit Nederland

De Europese normen met betrekking tot bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten worden op internationaal niveau ontwikkeld door de commissie CEN/TC 223 ‘Soil improvers and growing media’. Deze normen zijn vaak geschikt voor bijvoorbeeld het aantonen van een hoeveelheid verontreinigingen, microbiële contaminanten of de samenstelling van een product. Op nationaal niveau is de normcommissie ‘Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten’ verantwoordelijk voor de Nederlandse inbreng tijdens de ontwikkeling van de Europese normen.

europese bemestingsproducten