Ook bij varkens leidt minder eiwit voeren tot forse ammoniakreductie

Bij varkens die minder eiwit gevoerd krijgen, kan tot wel 31% minder ammoniak uit de stal vervliegen. Dat blijkt uit onderzoek van Phung Le Dinh van Wageningen University & Research. Minder eiwit voeren is daarom een goede oplossing om emissies uit de varkenshouderij te verminderen. Le Dinh onderzocht ook of verzurend voer tot minder emissies zou leiden. Alhoewel de emissies daarbij lager waren, was het effect niet significant.

Le Dinh onderzocht 576 vleesvarkens van 24,9 kg en ongeveer 63 dagen oud en verdeelde ze over vier groepen:

  • Een controlegroep die regulier voer kreeg
  • Een groep kreeg voer dat was aangezuurd met benzoëzuur en calcium-formiaat.
  • Een groep kreeg voer met minder eiwit
  • Een groep kreeg gemengd voer; minder eiwit én aangezuurd.

Het experiment duurde 110 dagen, waarbij elke 3 weken voor 4 dagen metingen werd verricht. De hypothese was dat een lager eiwitgehalte van het voer en zuurder voer beiden zouden leiden tot lagere emissies en dat het gecombineerde voer tot nóg lagere emissies zou leiden. Het effect van eiwitverlaging bleek overduidelijk. Echter, voor het verzurende voer was de pH van varkensurine wel iets lager, maar dat leidde uiteindelijk niet tot significant lagere emissies. Ook het gecombineerde voer bleek geen extra effect op de ammoniakemissie te hebben. Dit blijkt ook uit onderstaande tabel met resultaten:

Bijzonder resultaat was bovendien dat de groep varkens die minder eiwit gevoerd kreeg, sneller groeide dan de andere groepen. Het onderzoek laat zien dat het combineren van verschillende voermaatregelen om de ammoniakemissie te verlagen niet zonder meer leiden tot optelbare effecten op die ammoniakemissie.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De volledige publicatie is te lezen op de site van mpdi.com.