Ontwikkelingen in de Noordpolder

De Noordpolder is een van de grootste tuinbouwclusters in Oostland. Tot op heden ligt daar nog geen uitgebreid warmtenet, maar daar lijkt verandering in te komen. Er zijn op dit moment 2 proposities van aardwarmteontwikkelaars voor een bron in de Noordpolder. De tuinders, verenigd in de warmtecoöperatie, overleggen met beide aanbieders over vervolgstappen. Het streven is een warmtenet aan te leggen die beide aardwarmtebronnen kunnen gaan invoeden. 

Samen met WSO heeft de warmtecoöperatie de ambitie om het warmtenet groter uit te leggen zodat er meer warmte geleverd kan worden. Tegelijkertijd is het de ambitie om het warmtenet in Noordpolder te koppelen aan de 1e fase van de Oost-Westleiding. Daarmee kan er extra warmte vanaf de warmtehub aan Noordpolder geleverd worden in aanvulling op de aardwarmte. Hiermee kan niet alleen warmte voor de basislast geleverd worden, maar ook voor de ‘middenlast’. Basislast wordt gezien als warmtevraag met over het jaar 6500 vollasturen (ca. 300 kW/ha) terwijl middenlast komt op 3000 á 3500 vollasturen (ca. 600 kW/ha).

Daarnaast is het plan van WSO om de Oost-Westleiding door te trekken door het tuinbouwgebied Kleihoogt naar Klapwijk in Pijnacker. Daarmee kunnen ook tuinders in Kleihoogt en de bewoners in Klapwijk van een mix van aardwarmte en CO2 arme warmte vanaf de warmtehub voorzien worden. Deze 1e fase van de Oost-Westleiding is dan een eerste stap in de realisatie van het beoogde regionale warmtenet.

De planning van de initiatiefnemers met aardwarmte en de warmtecoöperatie is om begin 2022 te komen tot een financial close voor aardwarmtelevering in Noordpolder met een bijbehorend distributienet en zal in 2022 de businesscase voor de 1e fase Oost-Westleiding door Kleihoogt tot aan Klapwijk worden uitgewerkt. 

We rekenen erop dat de nieuwe regering een ondersteuningskader voor de onrendabele top in warmtenetten beschikbaar gaat maken. In combinatie met aanvullende financiering voor de onrendabele top in warmtenetten hopen we gezamenlijk met alle stakeholders de business cases en de financiering rond te krijgen. Als dat lukt hebben we een grote stap vooruit gezet in de verduurzaming van de warmtevraag in Oostland en de basis gelegd om nog veel meer warmtevraag aan te sluiten.